Indkaldelse af idéer og forslag – Sydfyns Fri Fagskole

Indkaldelse af idéer og forslag ifm. forudgående høring om kommuneplantillæg for et område ved Sydfyns Fri Fagskole, Skårup

Baggrund

Svendborg Kommune er ved at igangsætte en planlægning for Sydfyns Fri Fagskole. Formålet er at imødekomme uddannelsesinstitutionens videre udvikling og vækst ved at muliggøre ny bebyggelse og nye anlæg til fagskolen.

Som en del af områdets planlægning ønskes der også mulighed for udstykning af en mindre del af fagskolens område til fritliggende private boliger. Endeligt ønskes mulighed for etablering af et mindre solcelleanlæg.

Tillæg til Kommuneplan 2021-33

Lokalplanområdet er i dag kun omfattet af kommuneplanramme 11.01.O2.069 – Offentligt område Sydfyns Fri Fagskole. Området udlægges til offentlige formål i form af uddannelsesinstitutioner. Derudover udlægges hele området til fremtidig byzone.

En realisering af projektet vil kræve, at der udarbejdes og vedtages et nyt plangrundlag i form af kommuneplantillæg og lokalplan. Kommuneplantillægget skal muliggøre, at en del af fagskolens område overføres fra offentligt formål i form af uddannelsesinstitution til boligformål i form af fritliggende énbolighuse.

Plan- og Lokalsamfundsudvalget har på deres møde den 12. juni 2023 besluttet at igangsætte en forudgående høring, hvor der indkaldes til ideer og forslag til planlægningen.

Din mening

Svendborg Kommune vil gerne høre dine idéer og forslag til områdets udvikling. Synspunkter og idéer, der fremsendes, vil indgå i det videre planlægningsarbejde. Derudover vil synspunkterne blive forelagt Plan- og Lokalsamfundsudvalget i forbindelse med udvalgets behandling af planforslagene.

Forudgående høring

Høringsperioden for idéer og forslag er fra den 27. juni til og med den 31. august 2023.

Vi skal modtage dine idéer og forslag senest den 31. august 2023.

Har du idéer, forslag eller bemærkninger kan du mail til: plan@svendborg.dk

Eller send post til: Svendborg Kommune – Plan og Udvikling, Frederiksø 4, 1. sal, 5700 Svendborg.

Høringssvar bedes mærket ”Sydfyns Fri Fagskole”. Angiv gerne navn, adresse og e-mail i din henvendelse. Vi gør opmærksom på, at dine eventuelle bemærkninger vil være omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen, og at de derfor vil kunne læses af andre. Der opfordres derfor til ikke at fremsende personfølsomme eller fortrolige oplysninger.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top