Hvor, hvornår og hvorfor klipper kommunen rabatterne?

Selvom det er tørt, og regnen lader vente på sig, gror græsset flittigt i rabatterne langs de 840 kilometer vej, som kommunen vedligeholder. Læs her, hvor, hvornår og hvorfor vi klipper rabatterne.

Hvor og hvorfor klipper vi rabatterne?

Svendborg Kommune klipper græsset langs alle offentlige veje af hensyn til trafiksikkerhed. Højt græs kan være med til at skabe farlige situationer i trafikken, når trafikanterne forsøger at styre udenom eller får spærret for deres udsyn. Derfor er græsklipning vigtigt – og ikke bare fordi det pynter. 

Samtidig tager vi hensyn til planter og insekter. Det betyder, at vi kun klipper rabatterne i fuld bredde hvert andet år. Derudover foretager vi særligt skånsom pleje på udvalgte strækninger med høj artsrigdom.

Som udgangspunkt er det kommunen, der klipper vejmatriklens rabatarealer. Nogle steder vælger grundejere og -foreninger selv at klippe i mellemliggende perioder. 

Hvornår bliver rabatterne klippet?

I byområder klippes græsset efter behov, hvor græshøjden skal ligge mellem 10 og 20 cm. Antallet af klipninger vil variere med vejrforholdene, men i praksis vil der som regel være tale om 4-6 klipninger i vækstsæsonen.

Uden for byområder foretager vi alene den for trafiksikkerheden nødvendige klipning. Det er som udgangspunkt to gange om året:

 • Forsommer i perioden 15. maj – 15. juni, hvor vi klipper i én meters bredde fra vejkanten
 • Efterår i perioden 15. september – 31. oktober, hvor vi klipper hele græsarealet på vejens matrikel i op til fire meters bredde fra vejkanten i halvdelen af kommunen.  

Vi opdeler kommunen i områderne øst og vest for svendborgmotorvejen. I ulige år slås området vest for svendborgmotorvejen fuldt, mens området øst for kun slås én meter ind. I lige år er det omvendt. Den varierende klipning skyldes hensyntagen til planter og insekter.

Når græsset når en højde, som er til gene for udsyn eller skilte i trafikken – det vil sige på de såkaldte oversigtsarealer, hvor der skal være oversigtsforhold, som sikrer, at trafikanterne kan orientere sig til hver side – klipper vi imidlertid også såkaldt sikkerhedsslåning. Græsset på disse arealer klippes tre gange i perioden 1. maj – 31. oktober:  

 • Første gang i maj
 • Anden gang i juli
 • Tredje gang fra midt september til og med oktober.

Skånsom pleje af artsrige vejkanter 

Svendborg Kommune har siden december 2020 haft 22 udpegede strækninger – eller nærmere bestemt 45400 kvadratmeter rabat – som er med i et pilotprojekt om artsrige vejkanter.  

Her er driften tilpasset i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Botanisk Forening, så den er særligt skånsom: 

 • Slåningen foretages kun én gang årligt og tidligst i september af hensyn til flora og fauna.
 • Slåningen foretages med en klipper, der ikke knuser vegetationen.
 • Klippehøjden ved slåningen må ikke være under 10 centimeter.
 • Slåningen foretages i vejkantens fulde bredde.
 • Opvækst af brombær, træer og buske fjernes for at øge artsrigdommen.
 • Plantematerialet fjernes efter 8-10 dage, når det er blevet tørt, og eventuelle frø er smidt. Dels for at undgå, at det kvæler den underliggende vegetation, og dels for at fjerne næringsstoffer. 

Hvor kan man se, hvordan rabatten på en bestemt strækning klippes?

Kortinfo kan du finde oplysningerne om en lang række vedligeholdelsesopgaver, herunder græsklipning i rabatter:

 • Klik på ”Vedligehold af grønne områder” i menuen til venstre.
 • Klik på ”9. Rabatter”.
 • Sæt flueben ved ”9.6 Vejrabat” 
 • Klik på ”Adressesøgning Svendborg (BBR)” i topmenuen over kortet
 • Indtast vejnavn i pop-up-boksen, og vælg husnummer  
 • I stedet for adressesøgning kan du også zoome ind og ud af kortet og på den måde finde frem til en bestemt strækning.
 • I menuen til højre kan du se en signaturforklaring på de forskellige linjer på kortet. 1, 2, 3 og 4 skår henviser til den samlede bredde rabatten klippes i meter hvert andet år. Ét skår er typisk 90-120 centimeter.  

Har vi overset noget? Giv os et tip!

Svendborg Kommune råder over hundredvis af kilometer offentlige veje, arealer, legepladser, bygninger og meget andet. Derfor kan der være fejl og mangler, som vi overser. 

Hvis du opdager vildtvoksende rabatter, træer og grene, som hindrer færdslen, et hul i vejen, skader på offentlige legepladser, et dødt dyr på landevejen, et væltet vejskilt, overfyldte skraldespande eller lignende, sætter vi pris på, at du giver os besked. 

Det kan du gøre via appen Svendborg Borgertip, som gør det nemt at tippe kommunen om fysiske mangler.

Har du en smartphone, kan du hente Svendborg Borgertip i App Store og Google Play.

Har du ikke en smartphone, kan du skrive en mail til Trafik og Infrastruktur på ti@svendborg.dk

Vær opmærksom på, at vi kun retter fejl på Svendborg Kommunes egne veje og stier.  Fejl på Sundbrovej og rute 44 (mellem Svendborg og Faaborg) skal sendes til Vejdirektoratet. Ved fejl på privat fællesvej skal du kontakte vejejeren.

 

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top