EU-millioner skal skabe øget biodiversitet i Svendborg Kommune

Pressemeddelelse

Et sted mellem 70 – 100 millioner kroner ligger måske og venter på at gavne miljøet på Fyn. Det er i hvert fald intentioner bag et fælleskommunalt fynsk projekt og Naturstyrelsen Fyn, der skal være med til at skabe endnu større biodiversitet på Fyn – og i Svendborg Kommune.

De mange millioner kroner til at give et endnu bedre miljø kommer fra EU støtteordningen LIFE. Og med en lang ansøgningsproces skal Svendborg Kommune allerede nu i gang med det forberedende arbejde.

Derfor er der netop sendt breve ud til mellem 4.000-5.000 lodsejere i Svendborg Kommune for at høre om deres interesse i projektet.

I Svendborg Kommune er ideen, at de mulige projektområder er Det Sydfynske Øhav, hvor, hvor der kan laves projekter, der gavner fuglearter og kystnatur – de såkaldte strandenge.

Den Sydfynske Højderyg med ådale. Henover den Sydfynske Højderyg er naturområderne på kuperet og næringsfattigt terræn – overdrev – særligt i fokus. I ådalene er det de vandløbsnære enge og skrænter samt biodiversiteten i åerne, der er i fokus.

Endelig er der området omkring kysten ved Lundeborg og nordpå. Her vil der i høj grad vil være fokus på projekter, der gavner den sjældne klokkefrø.

– Vi vil derfor koncentrere arbejdet med at finde mulige projektområder indenfor disse områder. Og håber på at kunne indgå samarbejde med interesserede lodsejere. Alle aftaler vil blive indgået på frivillig basis, siger afdelingsleder Birgitte Kring Frederiksen, Natur og Miljø, Svendborg Kommune.

Projektets hovedformål er at genskabe velfungerende økosystemer og sammenkæde værdifulde naturområder på tværs af kommunegrænser. Det handler om at skabe velegnede levesteder for dyr og planter for at øge biodiversiteten. Biodiversiteten udvikles bl.a. ved at sikre den rette pleje af naturarealerne med f.eks. afgræsning og derfor skal naturpleje som driftsgren være attraktiv for landmænd. Samtidig kan naturområderne være en gevinst for friluftsliv, bosætning, klima og grundvandsinteresser.

Yderligere oplysninger:

Afdelingsleder Birgitte Kring Frederiksen, 61 14 79 10.

FAKTABOX

Tidsplan:

2021, forår: Indledende dialog og møder med lodsejere mhp. at få forslag til projektområder.

2021, august: Foransøgning sendes til EU.

2021: Forhandling med lodsejere og indgåelse af konkrete aftaler.

2021-2022: Indsendelse af endelig ansøgning og behandling i EU

2022: Tilsagn om støtte fra EU.

2022: Projektplan og høringer i kommunerne.

2022-2028: Realisering af projekter.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top