En genstart af Hesselager | Svendborg Kommune

Med et politisk vedtaget områdefornyelsesprogram og 10 millioner kroner samt én ekstra million til bygningsbevaring vil Hesselager genstarte sig selv med afsæt i naturskønne omgivelser, byens kulturhistoriske spor og stærke fællesskaber.

Hesselager skal igen være mere end et bump på vejen fra Svendborg til Nyborg. Det skal være et sted, man har lyst til at besøge, investere og bosætte sig i. Byen skal simpelthen stråle – både indadtil og udadtil.

Sådan lyder byens egen ambition i et spritnyt områdefornyelsesprogram. Det blev mandag eftermiddag endeligt godkendt af Plan- og Lokalsamfundsudvalget, der i samme ombæring valgte at sprøjte én million kroner ekstra i byens ansigtsløft. 

Sidste efterår besluttede udvalget at sende godt og vel 10 millioner kroner i retning mod Hesselager til områdefornyelse. Pengene kommer fra landsbyfornyelsespuljen, som giver mulighed for, at kommuner med støtte fra staten kan sætte gang i udviklingen i byområder, der trænger til en kærlig hånd. For at få støtte skal indsatserne beskrives i et såkaldt områdefornyelsesprogram – og det er altså dét program, som nu er blevet godkendt.

Det vækker glæde hos Pia Skovshoved, der er medlem af lokalråd Gudmekongens Land, som har været med til at udvikle programmet i tæt samarbejde med Svendborg Kommune:

”Borgerne i Hesselager vil gerne kunne bevare en stolthed over deres by. Stoltheden ligger både i byens fysiske og æstetiske fremtræden, men også i det liv, der leves i byen – og det liv styrker vi med det her områdefornyelsesprogram,” udtaler hun.

Lokal forankring

Netop den lokale inddragelse i udviklingen af programmet har ligeledes været en forudsætning for projektet, der på den måde er dybt forankret i de lokale ønsker til byens fremtid.

Allerede tidligt i processen blev der dannet en lokal følgegruppe, som har fungeret som bindeled mellem kommunen og lokalområdet. Desuden blev der hurtigt dannet fire lokale arbejdsgrupper. Både følgegruppen og arbejdsgrupperne vil fortsat følge projekterne.

Den lokale opbakning er da heller ikke gået ubemærket hos formand for Plan- og Lokalsamfundsudvalget Arne Ebsen, der også fremhæver samarbejdet mellem lokalsamfundet og kommunen: 

”Det er et flot stykke arbejde, lokalsamfundet i Hesselager har præsteret – og det fortjener de stor ros for. Om noget er det et bevis på, hvor stærke vores lokalsamfund er, når blot de får de rette rammer. Der har været et tæt og givtigt samarbejde med vores kommunale medarbejder. Jeg glæder mig meget til at se, hvordan byen udvikler sig de næste år,” udtaler han.

Historie, fællesskaber og natur 

Visionen skal løftes gennem tre prioriterede indsatsområder, som borgerne altså selv har været med til at pege på: 

 1. ”Byens Ansigt” omhandler en revitalisering af byens trafikale og kulturhistoriske knudepunkt ved Østergade og Langgade. Det gælder både gaderum og bygninger. Der er blandt andet øremærket midler til facaderenovering af nedslidte bygninger.
 2. ”Byens hjerter & fællesskaber” sætter fokus på gentænkning af byens sociale samlingssteder på skolen og stadion.  Målet er, at stadion gøres til byens centrale hjerte, og at stedet omdannes til et sted, hvor fokus ikke kun er på idræt, men appellerer til det brede fællesskab i byen, herunder også de unge. På skolen gøres plads til aktiviteter uden for skolens vægge med nye faciliteter til udeliv for både skolens elever, byens unge og eventuelle cykelturister.
 3. ”Den grønne tråd” skal binde byen bedre sammen med nye stier, og der skal skabes nye grønne nedslag, hvor det er muligt at slå sig ned og mødes på tværs. Højeste prioritet er en cirka seks kilometer lang sammenhængende ringsti, der løber gennem byen og i det åbne land. Der er også ønske om en ”fortælle-App”, som kan formidle nogle af de mange gode historier, der knytter sig til Hesselager.

Sådan skal pengene fordeles

De afsatte midler på 10,56 millioner kroner fordeler sig således:

 • 5,75 mio. kroner til Byens Ansigt
 • 3,65 mio. kroner til Byens hjerter & fællesskaber
 • 1 mio. kroner til Den grønne tråd
 • 160.000 kroner til proces og lokal forankring

Derudover har Plan- og Lokalsamfundsudvalget som nævnt godkendt, at beløbet til renovering af nedslidte facader inden for det udpegede kulturmiljø på Østergade og Langgade hæves med én million kroner. Det er Teknik- og Miljøudvalget, der skal frigive midlerne.

Målet er, at der rejses ekstra finansiering gennem fonde og puljer for at realisere de beskrevne indsatser under Byens hjerter & fællesskaber samt Den grønne tråd, og desuden at de gennemførte indsatser er levedygtige – også på den lange bane.

Når områdefornyelsesprogrammet er vedtaget, har kommunen fem år til at omsætte de beskrevne indsatser til virkelighed.

Fakta om Landsbyfornyelsespuljen 

 • Landsbyfornyelsespuljen 2019-2022 er en pulje med 23 millioner kroner over fire år til by- og bygningsfornyelse i Svendborg Kommune. Landsbyfornyelsespuljen udgøres af statslige og kommunale midler og kan anvendes i landområder og i byer med færre end 4.000 indbyggere. Det statslige tilskud udgør 60 procent.
 • Midler fra Landsbyfornyelsespuljen har i 2019 og 2020 været anvendt til at støtte renovering af bevaringsværdige huse, forbedring og istandsættelse af forsamlingshuse samt til nedrivning af udtjente bygninger. Disse puljer er nu lukket ned og kan ikke søges længere.
 • Kommunalbestyrelsen har besluttet, at midlerne fra Landsbyfornyelsespuljen i årene 2021 og 2022 skal anvendes til områdefornyelse af udvalgte byer i kommunen. Godt 10 millioner kroner af 2021-puljen er tildelt Hesselager, mens 7,4 millioner kroner af 2022-puljen er foreslået tildelt Sydtåsinge og altså én million ekstra til Hesselager.
 • Puljemidlerne bliver kun tildelt netop landsby- og områdefornyelse og er altså ikke en del af de årlige budgetforhandlinger.

Foto: Marianne Tolstrup. 

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top