Ekspropriation til udbygning af Gambøtvej

Svendborg Kommune har vedtaget at igangsætte ekspropriation til udbygning af Gambøtvej. Formålet med projektet er at skabe en mere trafiksikker trafikafvikling af den sydligste del af Gambøtvej for både lette og tunge trafikanter.

Udbygningen indebærer, at der anlægges en ca. 140 meter lang lysreguleret strækning på den sydligste del af Gambøtvej. På en del af strækningen udvides vejarealet for at sikre den nødvendige manøvreplads til større køretøjer, og der etableres et gangareal på min. 1,2 meters bredde langs hele strækningen.

Der afholdes åstedsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriation til erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder. Åstedsforretningen gennemføres i medfør af §§ 100 og 101 i vejloven (lbkg. nr. 421 af 25. april 2023 om offentlige veje m.v.).

Åstedsforretningen afholdes onsdag den 13. december 2023 ved de berørte ejendomme som angivet nedenfor:

Kl. 10.30: matr.nr. 48h, Thurø By, Thurø, beliggende Violvænget 10, 5700 Svendborg
Kl. 11.00: matr.nr. 81x og 48i, begge Thurø By, Thurø, begge beliggende Violvænget 9, 5700 Svendborg
Kl. 11.30: matr.nr. 48u, Thurø By, Thurø, beliggende Violvænget 7, 5700 Svendborg

Under åstedsforretningen besigtiges de berørte ejendomme, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises overfor ejere og brugere. Ejere, brugere og andre, der berøres af den planlagte ekspropriation, kan under åstedsforretningen eller inden for en frist på 4 uger efter åstedsforretningen fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet.

Dette opslag tjener til underretning for enhver, der har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. Ejere af ovennævnte ejendomme er indvarslet ved særskilt brev.

Arealfortegnelse, kortmateriale m.v. kan ses nedenfor og på adressen Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge i tidsrummet fra den 13. november 2023 til den 13. december 2023.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Svendborg Kommune, landinspektør Anders Dalgaard via e-mail: TI@svendborg.dk og telefon: 6223 3344.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top