Detailhandelsplanlægning – Indkaldelse af idéer og forslag

Plan- og Lokalsamfundsudvalget har den 4. juni 2024 besluttet at detailhandel skal indgå i kommuneplanrevisionen.

Idéer og forslag til detailhandelsplanlægningen skal indsendes i perioden fra den 7. juni til og med den 23. juni 2024.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2023 at igangsætte en delvis revision af kommuneplanen. De kommuneplantemaer som indgår i revisionen er; Bosætning og byudvikling, Lokalområder, Erhverv, Fritid og Turisme, Natur, Klima samt de genelle rammer og bestemmelser.

Kommunen har netop fået udarbejdet en ny detailhandelsanalyse (se bilag nederst på siden), som peger på et behov for justeringer i kommuneplanens detailhandelsstruktur. Plan- og lokalsamfundsudvalget har derfor besluttet at temaet detailhandel også skal indgå i kommuneplanrevisionen.

I kommuneplanen fastsættes de overordnede rammer og retningslinjer for hvordan detailhandlen kan udvikle sig i kommunen. Cowi der har udarbejdet detailhandelsanalysen, anbefaler, at der foretages flere justeringer i kommuneplanens gældende detailhandelsstruktur.

I hovedtræk anbefaler Cowi, at der foretages justeringer i antal detailhandelskvadratmeter af følgende;

 

Lokalcentre:

  • Tvedvej-Ring Nord
  • Tvedvej
  • Rantzausminde
  • Gudme
  • Skårup (ændres fra en bymidte til et lokalcenter)
  • Oure (nyt lokalcenter)
  • Svendborg Vest Station (nyt lokalcenter)

 

Enkeltstående butik

 

Bydelscenter

  • Vindeby (ændres fra et lokalcenter til et bydelscenter)

 

Særligt pladskrævende varer

 

Derudover er der et behov for at arbejde med butiksområdernes geografiske afgrænsning, blandet andet anbefaler Cowi, at der foretages en mindre indskrænkning af Bymidten for at koncentrere detailhandelen til de centrale gader.

Detailhandelsanalysens konklusioner og anbefalinger tager kun hensyn til hvordan kommunen har en tilstrækkelig og god detailhandelsforsyning. I et videre arbejde frem mod et forslag til kommuneplanen, vil administrationen foretage planfaglige vurderinger der udover en god detailhandelsforsyning også vurderer på infrastrukturens kapacitet, trafiksikkerhed, bymiljø, støj mm.

 

Idéer og forslag – hvad skal de indeholde og hvem kan indsende?

Formålet med den indledende høringsproces, er at sikre at borgere, virksomheder, foreninger, organisationer, projektudviklere mv. på et tidligt tidspunkt i planlægningsarbejdet får lejlighed til at komme med deres idéer til planlægningen.

Alle har mulighed for at fremsende idéer og forslag. Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en god offentlig debat, og sikre at flest muligt bidrager med deres synspunkter.

Vi vil især gerne modtage bemærkninger til Cowis anbefalinger og derudover andre idéer og forslag til placering af nye butikker, udvidelse af eksisterende butikker, lige såvel som forslag til fastholdelse og indskrænkning af butiksområder. Vi hører også gerne input til, hvad vi bør undersøge nærmere I forbindelse med vurdering af udvidelse eller indskrænkning af butiksområder.

 

Indsend dine idéer og forslag

Du kan indsende dine idéer og forslag i perioden fra den 7. juni til og med den 23. juni 2024.

Du fremsender dine idéer ved at bruge den digitale høringskanal.

Du kan også fremsende din idé i et brev ved at sende det til Byg og Byudvikling Frederiksø 4, 1. sal, 5700 Svendborg.

Du skal være opmærksom på at dine idéer offentliggøres i den digitale høringskanal og på Plan- og lokalsamfundsudvalgets dagsorden, når udvalget skal tage stilling til hvilke idéer der skal arbejdes videre med.

 

Proces

Den overordnede proces for arbejdet med detailhandel ind i kommuneplanrevisionen  er illustreret på figuren.

 

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte planlægger, Maria Kiilsholm Fallesen på telefon 24990044.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top