De første 5 millioner er uddelt fra Landsbyfornyelsespuljen

Den første portion af en samlet pulje på 11 millioner kr. er nu uddelt.  ’Det er rigtigt dejligt, at der har været stor interesse for puljen, og at vi har haft mulighed for at imødekomme alle de ansøgere, der har levet op til ansøgningskriterierne. Og der er heldigvis stadig flere penge i puljen, så der er mulighed for, at borgere og ildsjæle i vores lokalområder kan søge midler og være med til at løfte vores landdistrikter’ siger Flemming Madsen, formand for Teknik- og Erhvervsudvalget. Den næste ansøgningsrunde er den 1.maj 2021.

I denne omgang er den største del af midler gået til fredede og bevaringsværdige bygninger, da der kun var et forsamlingshus, der søgte.  

”Også i de næste ansøgningsrunder vil vi prioritere midlerne til fredede og bevaringsværdige ejendomme og forsamlingshuse. Jeg glæder mig over at budskabet om landsbypuljen er nået bredt ud og vi ser frem til at modtage endnu flere ansøgninger i de næste runder, så alle midlerne bliver uddelt og på den måde bliver til gavn for både ejere og naboer i lokalområderne” siger Flemming Madsen (S),

Vilje og kræfter i Svendborgs stærke lokalmiljøer
Flemming Madsen peger på, at det lokale initiativ er helt afgørende.
”I Svendborg Kommune er der både vilje og kræfter i vores mange stærke lokalmiljøer. Jeg er overbevist om, at den økonomiske investering i landsbyerne vil blive omsat til spændende lokale fornyelsesprojekter og lokalområder med endnu højere kvalitet for både borgere og besøgende,” siger han.

Det er Bolig- og planstyrelsen, der medfinansierer og administrerer den statslige ramme til landsbyfornyelse. Kravet er, at pengene skal anvendes i landsbyer med under 4.000 indbyggere eller i det åbne land.

FAKTA – projekter der kan opnå støtte
 

Puljen kan anvendes i hele Svendborg Kommune på nær Svendborg by. Der kan gives tilskud til istandsættelse af facade, tag, vinduer, døre, udhæng, udvendige trapper, gesimser, detaljer, skorsten og lign. Der kan ikke alene søges til maling af facader, døre og vinduer.

Støtte til istandsættelse af bevaringsværdige og fredede bygninger

  • Der ydes støtte med op til 60%. Ejer skal selv kunne bidrage med minimum 40% af projektets samlede udgifter.
  • Bygningen skal være udpeget som bevaringsværdig, vil kunne opnå en bevaringsværdi eller opnå en højere bevaringsværdi eller være fredet.
  • Bygningen skal være væsentlig nedslidt og have behov for en vedligeholdelsesindsats.
  • Renoveringen skal højne bygningens arkitektoniske værdi og være med til at bevare bygningens originale udtryk og detaljer.
  • Der vil blive sat vilkår til forskellige relevante arkitektoniske og udførelsesmæssige krav. Det kan være tale om krav til valg af materialer, udformning og udførelse af f.eks. detaljer, vinduer, døre og kviste.
  • Bygninger skal have en synlig beliggenhed set fra offentlig vej.

Støtte til renovering af forsamlingshuse

  • Der kan søges tilskud til udvendig istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse f.eks. til renovering af facader, tag og vinduer samt etablering af tilgængelighed, dvs. handicaptoilet og handicapadgang samt til energiforbedringer anbefalet i en energimærkningsrapport.
  • Der ydes støtte med op til 80%, til projektets samlede udgifter op til 200.000 kr. Foreningen skal selv kunne bidrage med minimum 20% af projektets samlede udgifter.
  • Der ydes støtte med op til 60%, hvis de samlede udgifter overstiger 200.000 kr. Foreningen skal til projekter over 200.000 kr. selv kunne bidrage med minimum 40% af projektets samlede udgifter.

Læs mere om landsbyfornyelsepuljen på  www.svendborg.dk/landsbyfornyelse .

Yderligere information:
Flemming Madsen (S), formand for Teknik- og Erhvervsudvalget i Svendborg Kommune, tlf. 21 63 09 49

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top