Børne- og ungepolitik i høring

Kære forældrebestyrelser, skolebestyrelser, MED-udvalg, samarbejdspartnere m.fl. på børne- og ungeområdet.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget har den 7. februar 2024 besluttet at sende udkast til ny børne- og ungepolitik i høring hos berørte parter.

Høringsperiode d. 9. februar 2024 – d. 18. marts 2024 kl. 10.00

Børne- og ungepolitikken er Svendborg Kommunes lovpligtige sammen-hængende børne- og ungepolitik. Politikken sætter den overordnede retning for arbejdet med børn og unge og for sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. I det vedhæftede bilag 2 fremgår det, hvordan politikken er blevet til i samarbejde med børn, unge, forældre, ledere, medarbejdere m.fl.

Politikken er retningsgivende for det fremtidige arbejde med udviklingen af området. Det betyder, at den har til formål at angive retningen for det videre arbejde, og ikke konkrete indsatser eller handlinger. Det vil Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget arbejde videre med, når politikken er vedtaget.

Høringssvaret sendes til bu@svendborg.dk mrk. Børne- og Ungepolitik.

Høringsfrist er mandag d. 18. marts 2024 kl. 10.00. Husk en tydelig angivelse af afsenderen af høringssvaret.

 

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top