Bevilling på 84,5 mio. kr. sikrer nyt teaterhus på Frederiksø

For præcis et år siden var BaggårdTeatret producent på årtiets største teaterforestilling på Sydfyn på Svendborg havn. Der er selvfølgelig tale om gigantforestillingen Fjeren & Rosen, som blev lavet i forbindelse med DGI Landsstævne 2022. Og det skulle vise sig ikke at være sidste gang, at BaggårdTeatret får de maritime rammer på Frederiksø til at lave spektakulære forestillinger i. 

Svendborg får nemlig et nyt teaterhus. Det sikrer A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal med en bevilling på 84,5 mio. kr. til BaggårdTeatret. Det nye teaterhus bygges i Stålhallen på den gamle værftsø Frederiksø centralt på Svendborg Havn. Det nye teaterhus er en essentiel brik i udviklingen af Svendborg Havn som et nyt rekreativt område med både kulturelle og maritime aktiviteter.

”Det nye teaterhus i Stålhallen på Frederiksø vil med placeringen midt i Svendborg Havns aktive værftsindustri styrke byens udvikling og det rige kulturliv. Jeg håber, at Stålhallen kan blive et levende sted med oplevelser, der vil række ud til et stort publikum,” siger A.P. Møller Fondens formand Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla.

Grunden på Frederiksø er doneret til teatret af Svendborg Kommune, og det nye teater tegnes af Praksis Arkitekter. Det nye teaterhus kommer i vid udstrækning til at genbruge Stålhallens oprindelige konstruktion for at bevare den industrielle identitet, som er en vigtig del af Svendborgs kulturarv. I respekt for den identitet skifter BaggårdTeatret navn til Stålhallen Teater. Svendborgs borgmester Bo Hansen er naturligvis begejstret for donationen og supplerer med 22,5 mio. kr, som kommunen har sat af til projektet:

”Det er en fantastisk nyhed, at A.P. Møller Fonden med den store donation er med til at sikre, at visionen om et nyt teater på Frederiksø nu kan realiseres. Det er selvsagt altafgørende for teatret. Men betydningen rækker langt videre. Det handler om den langsigtede udvikling af fremtidens havn. Og dermed om udviklingen af Svendborg og Sydfyn.”

Planerne for teateret blev offentliggjort i 2019, da Svendborg Kommune udpegede østsiden af Frederiksø til Kulturkaj og året efter gav sit tilsagn om at støtte etableringen af det nye teaterhus.

”Svendborg bliver i den grad sat på landkortet. Tillykke med det – og kæmpe respekt for Svendborg Kommune, A.P. Møller Fonden og naturligvis vores daglige ledelse med teaterdirektør Jakob Engmann i spidsen, der har set muligheden og visionært kæmpet for teaterhuset i årevis. Stålhallen bliver med det nye navn huset for de store oplevelser – i teatret og på kajen foran.” lyder det fra BaggårdTeatrets bestyrelsesformand Bo Damgaard.

Stålhallen indskriver sig i en større bevægelse i europæisk kulturliv, hvor gamle industrielle bygninger omdannes til kulturinstitutioner. I dansk teaterhistorie har navnkundige institutioner om Kanonhallen, Kedelsmedjen, Kulturværftet og Turbinehallerne lagt rum til banebrydende scenekunstoplevelser for et stort publikum.

”Den kontekst, som det nye teaterhus skal indgå i på Frederiksø, rummer lokaler med navne som Kammerateriet og Fællesværkstedet. Stålhallen aktiverer den samme industrihistorie og spillergodt sammen med de øvrige navne,” siger teaterdirektør Jakob Engmann og uddyber: ”Stålhallen bliver et sted, hvor man tager fremtiden på sig både før og nu. En stålhal til skibsbyggeri er en katedral for store drømme. Her byggede man i sin tid skibe med maksimal risiko. I stålhallen er der altså plads til storhed, vovemod og store armbevægelser. Her indtages nyt land. Det slår gnister, når der arbejdes i stålhallen – hvad enten den bruges til skibsbyggeri eller til at skabe store teateroplevelser for borgere på Fyn og Øerne. Det er derfor med stor glæde og taknemmelighed, at jeg og vi tager imod den enestående donation fra A.P. Møller Fonden, som vi glæder os til samarbejdet om at realisere.”

Det er første gang, siden Svendborg Teater blev bygget i 1898, at der bygges nyt teater syd for Odense.

Fakta:

  • A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal donerer 84,5 mio. kr. til etableringen af Stålhallen Teater
  • Svendborg Kommunalbestyrelse har givet tilsagn om at støtte etableringen med 22,5 mio. kr., og Fonden for Fynske Bank har doneret 1 mio. kr. Hertil har SEAF – Sydfyns Elforsynings Almennytige Fond bidraget med udviklingsmidler. Dermed er projektet fuldt finansieret
  • Det nye teaterhus bygges på Frederiksø i Svendborg Havn. Svendborg Kommunalbestyrelse har stillet grunden Frederiksø 16F til rådighed for byggeriet. Det nye teaterhus bliver en bærende kraft i projektet Kulturkajen – Den Blå Kant, der samler kreative værksteder og kulturaktører på den del af Frederiksø, der vender ind mod Svendborg. Huset bliver et teater-, uddannelses- og oplevelseshus, der får to sale med plads til op mod 240 publikummer i den store sal
  • Stålhallen huser i dag Danmarks Museum for Lystsejlads. Svendborg Kommune er i dialog med museet om, hvordan den maritime kulturarv kan formidles fremover
  • Skitsen til Stålhallen er tegnet af Praksis Arkitekter fra Troense på Tåsinge. Byggeriet forventes at stå klar indenfor få år, når den endelige udformning af projektet er på plads
  • BaggårdTeatret – der i 2021, 2022 og 2023 var nomineret og indstillet til en Reumert som Årets Teater – skifter i forbindelse med flytningen navn til Stålhallen Teater. Dermed tager teatret navn efter den hal, det nye teaterhus bygges i

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top