Bækskildevej 6, 5700 Svendborg nyt 73 m2 udhus

Svendborg Kommune har meddelt landzonetilladelse til 73 m2 udhus på ovenstående ejendom, som er beliggende på matr.nr. 7F

DREJØ, SVENDBORG JORDER.             

Afgørelser efter planloven kan påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal sendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af klagen, at du indbetaler et gebyr på 900 kr.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor denne annonce er sat på hjemmesiden.

Dokumenter: Se afgørelsen nedenfor.

Offentliggjort d. 4. september 2023 

Klagefrist til og med d. 2. august 2023

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top