Assensvej 289 5771 Stenstrup. Lovliggørelse af udhus og drivhus.

Svendborg Kommune har meddelt landzonetilladelse til lovliggørelse af drivhus på 13,6m² og udhus på 7,25m² på ovenstående ejendom, som er beliggende på matr.nr. 103A.             

Afgørelser efter planloven kan påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal sendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af klagen, at du indbetaler et gebyr på 900 kr.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor denne annonce er sat på hjemmesiden.

Dokumenter: Se afgørelsen nedenfor.

Offentliggjort d. 18-08-2023

Klagefrist til og med d. 15-09-2023

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top