Appen Svendborg Borgertip er kommet godt fra start

Enkel og intuitiv app har gjort det nemmere at tippe kommunen om fejl og mangler på offentlige arealer.

Hvad kan du gøre, hvis du opdager et hul i vejen, en ødelagt gynge på en offentlig legeplads eller en bugnende skraldespand?

Du kan tippe os gennem appen Svendborg Borgertip. 

Ja, du kan selvfølgelig altid sende en god gammeldags mail, men appen er ikke alene enkel og intuitiv; den hjælper os også med at behandle din henvendelse mere effektivt.

Med få klik lander tippet hos den rette medarbejder, der med det samme kan se, hvad problemet er, og nøjagtigt hvor i kommunen det er. Smart! 

Næsten 3200 tips i appens første år  

Siden vi lancerede appen i januar, har vi modtaget næsten 3200 tips. Det er ca. 10 om dagen. Omtrent halvdelen kommer fra borgerne, mens resten kommer fra kommunens egne medarbejdere og driftsentreprenører, som også benytter appen. På den måde er alt samlet i ét system, hvilket gør vores sagsbehandling mere effektiv.

Hyppigste tips

Oftest modtager vi tips om: 

  • Huller i veje og rabatter
  • Skilte og vejstriber
  • Parker og grønne områder
  • Affald og fejning
  • Beplantning langs offentlige veje

Man kan dog tippe os om alt på de offentlige arealer – i appen kan man se en oversigt over alle de forhold, det gælder. 

Download appen gratis

Appen kan downloades gratis i App Store eller Google Play.

Vær opmærksom på 

Vi retter kun fejl på Svendborg Kommunes egne veje og stier. Fejl på Sundbrovej og rute 44 (mellem Svendborg og Faaborg) skal sendes til Vejdirektoratet. Ved fejl på privat fællesvej skal du kontakte vejejeren. Er du i tvivl om, hvorvidt en vej er statslig, kommunal eller privat, kan du slå op i Vejdirektoratets kort “Hvem ejer vejen?”, som kan findes her.

Hvad skal du selv huske som grundejer?

  • Alle grundejere har pligt til at holde deres fortov rent. Det betyder, at fortove skal holdes fri for ukrudt, løv og andet affald. Læs mere her.
  • Alle grundejere, hvis ejendom grænser til private fællesveje, kommuneveje eller offentlige stier, skal foretage snerydning og glatførebekæmpelse. Læs mere her eller i kommunens vinter- og renholdelsesdirektiv.
  • Som grundejer skal du sørge for, at dine træer, hække og anden beplantning er klippet ind i flugt med skel mod fortove, veje og stier. Udhængende grene skal beskæres, eller beplantningen skal holdes opstammet, så der altid er en fri højde over vejen på mindst 4,5 m – over fortove, cykelstier og rabatter dog 2,5 m. Derudover skal du sørge for, at beplantningen ikke hindrer nogen i at færdes frit og uhindret eller dækker for vejskilte, vejbelysning, signalanlæg og lignende. Læs mere her.
  • Det er altid en god idé at holde rendestensristene ud for sin ejendom fri for visne blade og lignende. Selv ganske få blade kan stoppe en rist, men fejes de væk, vil vandet ofte løbe væk igen.

 

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top