Afgørelse om kystbeskyttelse, Vibevænget 7 (5700)

Svendborg Kommune har truffet afgørelse om kystbeskyttelse og afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Der er givet lovliggørende tilladelse til ny skråningsbeskyttelse på matrikel 56ae Thurø By, Thurø beliggende Vibevænget 7 (5700).

Nærmere oplysninger om projektet kan ses af afgørelsesbrevet og de vedlagte bilag.

Har du spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Svendborg Kommune på natur@svendborg.dk.

Klagefristen på de to afgørelser er mandag 15. april 2024 og evt. klage over afgørelserne skal ske digitalt via klageportalen på: naevneneshus.dk.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top