Åbent borgermøde om Søndre Havn

Kom til åbent borgermøde om det kommende projekt med stormflodsbeskyttelse og gangforbindelse i Søndre Havn, og bliv klogere på, hvad det betyder for dig, og hvordan grundejere og andre, der får en fordel ved løsningerne, forventes at komme til at bidrage økonomisk til den samlede beskyttelse.

Søndre Havn er første del af en samlet stormflodsbeskyttelse 

Områderne i den sydlige del af havnen er lavtliggende og derfor i særlig høj risiko for oversvømmelse ved højvandshændelser.

Det drejer sig om relativt store arealer omkring Brogade, Kullinggade, Mudderhullet og Gasværkskajen, der var særdeles hårdt ramt ved stormfloden i 2006 og senest truet ved stormfloder i 2017, 2019 og i 2022.

Projektet for Den Søndre Havn er første del af en samlet højvandsbeskyttelse for Den Blå Kant på Svendborg Havn. Højvandsbeskyttelsen er en kombination af moler og en sluseport over vandet samt højvandsmure og porte på land.

Projektet for Søndre Havn har til formål at forebygge fremtidige oversvømmelser fra havet, samtidig med at højvandsbeskyttelsen kan anvendes som en længe ønsket, offentlig stiforbindelse hen over vandet mellem Havnepladsen og Gasværkskajen.

Projektet forventes realiseret i 2025-26.

Ny strategi for højvandsbeskyttelse af havnen

Kommunalbestyrelsen i Svendborg kommune har i april 2023 besluttet en ny, samlet strategi for klimatilpasningen af havneområdet.

Strategien omfatter en beskyttelseslinje, der går langs Træskibshavnens ydre kant med en sluseport og højvandsmoler over vandet. Derudover går beskyttelseslinjen langs de indre kanter ved Honnørkajen og Jessens Mole. Beskyttelsen etableres som en integreret del af den fremtidige byudvikling på Godsbanearealet indbygget i hævet terræn og plinte under ny bebyggelse.

Strategien omfatter ikke beskyttelse af Frederiksø, som derfor må håndteres særskilt.

Realiseringen af den samlede strategi vil ske i mindre etaper.

Hvem skal betale for stormflodsbeskyttelsen? 

Det er som udgangspunkt en grundejers eget ansvar at sikre sin ejendom mod havoversvømmelse. En kommune kan beslutte at gennemføre et kommunalt fællesprojekt, der sikrer flere ejendomme mod havoversvømmelse med en fælles løsning. I den forbindelse kan kommunalbestyrelsen fastsætte bidragspligt for de ejendomme, som opnår beskyttelse mod havoversvømmelse eller anden fordel.

Der er på nuværende tidspunkt ikke truffet politisk beslutning om, hvorvidt grundejerne skal pålægges bidrag.

Til borgermødet vil Svendborg Kommune opstille mulige og konkrete bidragsfordelingsmodeller, som kan drøftes med de berørte borgere og virksomheder. Modellerne vil efter mødet blive bearbejdet og drøftet igen med borgere og politikere, inden der træffes endelig politisk beslutning om dette. Projektet og valg af bidragsfordeling vil komme i høring inden projektet realiseres.

PRAKTISK INFO 

Torsdag d. 20. juni 2023 kl. 19.00-20.30

Maritimt Center, Havnepladsen 2, 5700 Svendborg

Tilmelding via e-mail til anna.als@svendborg.dk

 

Læs mere om Søndre Havn-projektet her.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top