7,4 millioner kroner øremærket til Sydtåsinge

Svendborg Kommunes Plan- og Lokalsamfundsudvalg har besluttet at øremærke 7,4 millioner kroner til områdefornyelse af det sydlige Tåsinge, hvor de lokale kræfter i Lundby og Landet nu skal på banen.

Sidste år var det Hesselager. Og nu er turen så kommet til det sydlige Tåsinge, nærmere bestemt de to små nabolandsbyer Lundby og Landet, der har fået stillet mere end 7 millioner kroner til områdefornyelse fra Svendborg Kommunes landsbyfornyelsespulje i udsigt.

På samme måde som i Hesselager skal lokalrådet og andre gode kræfter på Tåsinge Syd nu selv være med til at pege på, hvordan pengene bedst bruges. Og det er en nyhed, der glæder formand for Lokalrådet Sydtåsinge Susanne Lohmann: 

”Det er en virkelig god nyhed, at vi ligesom Hesselager nu får mulighed for at gå i dialog med kommunen om at skabe nogle helt konkrete forandringer på Sydtåsinge. Området trænger i dén grad til fornyelse – og det koster. Derfor er jeg også overbevist om, at de lokale vil give projektet stor opbakning,” udtaler hun. 

Landsbyer med uforløst potentiale

At Tåsinge Syd står til at få penge, er ikke en tilfældighed. Beslutningen bygger på en grundig strategisk analyse af lokalområderne, som Svendborg Kommune fik foretaget i 2022.

Udover Gudmekongens Land, hvor Hesselager altså sidste år fik del i puljen, pegede analysen på Tåsinge Syd som et område, hvor områdefornyelse kan være med til at styrke de små landsbymiljøer.

De to landsbyer Lundby og Landet fungerer i dag som lokalområdets ”hovedbyer”, og områdefornyelsen kan være afsæt for at binde de to landsbyer bedre sammen og få skabt flere mødesteder til glæde for lokalområdet. 

Nu skal lokalsamfundet på banen

Hvis områdefornyelsen skal blive til noget, skal de lokale imidlertid selv på banen. Det er nemlig en forudsætning for at få statslig støtte, at lokalsamfundet inddrages i projektet, og desuden at der laves et områdefornyelsesprogram.

I første omgang vil kommunen derfor gå i dialog med Lokalrådet Sydtåsinge om interessen og den lokale opbakning til at indgå i et områdefornyelsesprojekt.

Det er dog ikke noget, der bekymrer formand for Plan- og Lokalsamfundsudvalget Arne Ebsen, der peger på de gode erfaringer fra områdefornyelsesprojektet i Hesselager:

”Forløbet i Hesselager, hvor hele lokalsamfundet er gået ind i projektet med enormt stor entusiasme, har om noget bevist, hvad vores lokalsamfund i kommunen er i stand til – og derfor har jeg også store forhåbninger til projektet på Sydtåsinge,” udtaler han.

Fakta om Landsbyfornyelsespuljen 

  • Landsbyfornyelsespuljen 2019-2022 er en pulje med 23 millioner kroner over fire år til by- og bygningsfornyelse i Svendborg Kommune. Landsbyfornyelsespuljen udgøres af statslige og kommunale midler og kan anvendes i landområder og i byer med færre end 4.000 indbyggere. Det statslige tilskud udgør 60 procent.
  • Midler fra Landsbyfornyelsespuljen har i 2019 og 2020 været anvendt til at støtte renovering af bevaringsværdige huse, forbedring og istandsættelse af forsamlingshuse samt til nedrivning af udtjente bygninger. Disse puljer er nu lukket ned og kan ikke søges længere.
  • Kommunalbestyrelsen har besluttet, at midlerne fra Landsbyfornyelsespuljen i årene 2021 og 2022 skal anvendes til områdefornyelse af udvalgte byer i kommunen. Godt 10 millioner kroner af 2021-puljen er tildelt Hesselager, mens 7,4 millioner kroner af 2022-puljen er foreslået tildelt Sydtåsinge og én million ekstra til bygningsbevaring i Hesselager. Det er formelt set Teknik- og Miljøudvalget, der skal frigive midlerne.
  • Puljemidlerne bliver kun tildelt netop landsby- og områdefornyelse og er altså ikke en del af de årlige budgetforhandlinger.

 

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top