VVM-undersøgelse siger ‘nej’ til vejføring nord om Hårlev


I går satte regeringen den nødvendige økonomi af til en statsvej fra Stevns til sydmotorvejen i udspillet til en infrastrukturplan. Sideløbende har Vejdirektoratet i dag sendt resultatet af VVM-undersøgelsen af statsvejen i høring.

Resultatet af VVM-undersøgelsen viser, at en vejføring nord om Hårlev ikke er umiddelbart mulig, fordi der er flagermus (bilag IV-arter) i Vallø Storskov. 

I den forbindelse udtaler borgmester, Anette Mortensen:

‘Jeg glædede mig oprigtigt i går, da regeringen satte pengene til vejen ind i deres udspil til en ny infrastrukturplan. Udspillet viser, at regeringen tager de stevnske pendleres daglige trængsler på vejen alvorligt, og derfor er det også så meget desto mere ærgerligt at få resultatet af VVM-undersøgelsen i dag.

Godt nok viser undersøgelsen, at der kan anlægges en vej, men ikke der hvor en enig kommunalbestyrelse ønskede den – nemlig nord om Hårlev. Tilbage i oktober 2019 fremsendte en enig kommunalbetyrelse et høringssvar til Vejdirektoratet, hvor vi tydeligt tilkendegav, at vi har en interesse i så nordlig en løsning som mulig. Den vejføring, Vejdirektoratets VVM-undersøgelse nu peger på som mulig, ligger langt fra det oprindelige, nordlige udgangspunkt. 

En vejføring, som går syd om Hårlev, bidrager ikke nævneværdigt til at sænke den massive trafikbelastning gennem Strøby Egede, den er dyrest og har herudover den dårligste samfundsøkonomiske forrentning i forhold til de skitserede scenarier, hvilket Vejdirektoratets egne tal også underbygger. 

Jeg kunne derfor godt tænke mig, at der blev set lidt nærmere på vejføringen nord om Hårlev, for er alle sten vendt? Er det reelt ikke en mulighed, eller findes der veje at gå, som både tilgodeser vejens placering og hensynet til bilag IV-arter?

Alternativt må vi tilbage i arbejdstøjet og se på andre scenarier; blandt andet dem Vejdirektoratet i øvrigt lagde frem, da arbejdet med forundersøgelsen startede.

Det første der skal ske er dog, at vi skal gå VVM-undersøgelsen meget mere nøje igennem, og så tager vi en drøftelse i kommunalbestyrelsen i forhold til det høringssvar, som Stevns Kommune sender inden fristen den 4. juni’.

Sidst opdateret

09.04.2021

Se den originale nyhed fra Stevns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen