Task Forcen har afsluttet udviklingsforløb i Stevns Kommune


I 2018 indgik Stevns Kommune og Ankestyrelsens og Socialstyrelsens Task Force aftale om et længerevarende udviklingsforløb om arbejdet med udsatte børn og unge.

Samarbejdet er nu ved vejs ende, og Task Forcen har afleveret en afsluttende statusrapport til Stevns Kommune. Rapporten peger overordnet på, at kommunen er på vej, men også stadig har meget at arbejde med.

Overordnet vurderer Task Forcen bl.a., at der er:

 • Tendenser til bedre kvalitet i sagsbehandlingen
 • Svag tendens til bedre at overholde 4-månedersfristen for børnefaglige undersøgelser
 • Positiv tendens i forhold til brug af § 11 stk. 3-tilbud
 • Eksempler på god inddragelse af børn og forældre i nogle sager
 • Mere fokuserede børnefaglige undersøgelser

‘Task Forcens første rapport fra 2018 viste, at vi startede arbejdet på et meget lavt udgangspunkt. Nu har vi arbejdet målrettet med det i 1½ år, og jeg er glad for, at Task Forcen vurderer, at vi er på rette spor. Jeg havde gerne set, at vi allerede nu var helt i mål, men jeg hæfter mig også ved, at Task Forcen peger på, at der er tale om et langvarigt udviklingsarbejde, som må forventes at vare længere end den periode, hvor Task Forcen har været involveret. Jeg har stadig tillid til den plan, vi har lagt, hvilket også flugter fuldstændig med Task Forcens anbefalinger’, udtaler borgmester Anette Mortensen.

Arbejdet med udviklingsplanen fortsætter i årene fremover og er forankret politisk i Børn, Unge og Læring, som har Steen S. Hansen som formand.

Han udtaler:

‘Udvalget har fulgt arbejdet med udviklingsplanen og samarbejdet med Task Forcen tæt. Jeg er glad for at konstatere, at Task Forcen vurderer, at vi nu står med et godt fundament for at hæve kvaliteten af vores sagsbehandling. Udvalget vil på deres næste møde drøfte anbefalingerne i Task Forcens rapport og se på, om det giver anledning til at justere i den udviklingsplan, vi arbejder efter. Vi skal helt i mål med sagsbehandlingen og som barn og familie i Stevns Kommune skal man have tillid til det arbejde, der udføres og ikke mindst de myndighedsbeslutninger, der følger med’.

Taskforcens arbejde i Stevns Kommune

2017: Stevns Kommune ansøger Task Forcen om at undersøge kommunens børnefaglige arbejde ift. udsatte børn og unge.

2018: Task Forcen analyser tyve sager. I juni foreligger Task Forcens første konklusioner, som viser mangelfuld:

 • Overholdelse af lovgivningen
 • Journalisering af sager
 • Overlevering mellem medarbejdere
 • Procedurer og ledelsesfokus

Stevns Kommune søsætter i kølvandet på de første konklusioner en ambitiøs udviklingsplan, som bl.a. indebærer:

 • Nye socialrådgivere for at nedbringe antallet af åbne sager
 • Nye procedurer og retningslinjer for sagsbehandling
 • Kompetenceløft af medarbejdere
 • Fokus på ledelse – herunder ansættelse af en leder for området

2020: Taskforcen udkommer med den afsluttende statusrapport. De afsluttende konklusioner bygger blandt andet på en undersøgelse af tyve nye tilfældigt udvalgte sager. På den baggrund vurderer Task Forcen:

“… at Stevns Kommune i udviklingsfasen har lagt et godt fundamentet for at hæve kvaliteten i sagsbehandlingen, og at det er afgørende, at Stevns Kommune holder fast i at implementere de nye måder at arbejde på. Task Forcen anbefaler derfor overordnet set, at Stevns Kommune med vedholdenhed sørger for at cementere de nye arbejdsgange og vaner hos medarbejderne, dels internt i sagsprocesserne i myndighed, dels i det tværfaglige samarbejde med udfører og dels i distriktssamarbejdet om en tidlig forebyggende indsats”.

Se den originale nyhed fra Stevns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top