Nye muligheder for udvikling af Højeruplund


Stevns Kommune har søgt Erhvervsministeriet om nogle få ændringer i den dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, vi fik i 2015. Ministeriet har nu godkendt ansøgningen, og det giver nye muligheder for udvikling af Højeruplund.

Ansøgningen til Erhvervsministeriet er sket i dialog med Selskabet Højeruplund, som ejer området.

Tilføjelserne giver mulighed for at flytte parkeringen ved museet og benytte bygningen som overnatningssted. Sammen med tilføjelserne er dispensationen fra strandbeskyttelseslinjen forlænget i to år, så vi har mere tid til arbejdet.

Det er borgmester, Anette Mortensen tilfreds med:

‘Siden det blev besluttet at placere besøgscentret i Boesdal har vi arbejdet sideløbende med at give Højeruplund et arkitektonisk løft, så området bedre kan matche de behov og forventninger, man med rette kan forvente som besøgende ved en verdensarvsdestination. Muligheden for at etablere overnatningspladser taler godt ind i vores turismestrategi og Udviklingsplan for Stevns Klint, og ved at flytte parkeringspladsen, får vi plads til at opgradere formidlingen af verdensarven’.

Hun tilføjer:

‘Vi havde i øvrigt endnu en sommer med rigtig mange gæster i Højerup. Det er godt for turismen, men det giver et stort trafikpres, som vi kan komme med en bedre løsning på, hvis parkeringen flyttes.

Med ændringerne er der mulighed for at flytte parkeringspladsen til et areal syd for museumsbygningen med tilkørsel på den vestlige side af bygningen. Dermed vil parkeringspladsen ikke dominere området og blokere udsigten til blandt andet kirken, traktørstedet og klinten

En ny placering af parkering for biler og busser åbner området og højner kvaliteten af det Exnerfredede område. Samtidig giver det mulighed for at skabe en forplads med et formidlingshus, der forbinder den nye og den gamle kirke samt traktørstedet og giver fri udsigt til havet og klintekanten. I udviklings-planen for Højerup ligger også muligheden for en ny, bedre trappe.

Stadig lang vej til mål

Der er stadig lang vej til flytning af parkering og etablering af overnatningssted selvom tilføjelserne til dispensationen fra strandbeskyttelseslinjen giver mulighed for det. Tilføjelserne giver mulighederne men ikke tilladelserne.

De ændringer, der nu er tilføjet dispensationen, er dermed ikke lig med en byggetilladelse, så Selskabet Højeruplund nu kan gå i gang med at omdanne museumsbygningen til et overnatningssted. 

Selskabet Højeruplund skal først fremlægge et samlet projekt, som herefter skal godkendes af de respektive myndigheder. Et samlet projekt for et nyt overnatningssted skal f.eks. beskrive, hvilken form overnatningsstedet skal have, hvor mange sengepladser, der skal være, muligheder for bespisning, placering af parkeringsareal osv.

Når der foreligger et samlet projekt, går Stevns Kommune i gang med det lovpligtige myndighedsarbejde – herunder at lave en ny lokalplan for området.

Sidst, men ikke mindst, har Stevns Kommune en forpligtelse til at beskytte de særlige arter, der lever i området – de såkaldte bilag IV-arter som f.eks. markfirben og flagermus. Derfor er det en forudsætning for den dispensation, kommunen har fået, at de forskellige projekter sikrer de nødvendige tilpasninger og afværgeforanstaltninger for at beskytte arterne.

Se den originale nyhed fra Stevns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top