Sundhedshus sikrer sundhedstilbud i Augustenborg

Det nye budgetforlig i Sønderborg Kommune har afsat 20 mio. kr. til et nyt Sundhedshus i Augustenborg. Stedet er også på plads, for der peges på det tidligere rådhus i Augustenborg på Louise Augustas Plads. Bygningen er på knap 1800 kvadratmeter, når den fredede Gamle Drengeskole og brandstation, der har huset byrådssalen, ikke regnes med. Ejendommen ejes af Sønderborg Kommune og kan derfor ret hurtigt bringes i spil til formålet.
 
Beslutningen om at afsætte økonomi i budgetforliget til et sundhedshus i Augustenborg glæder Sønderborg Kommunes borgmester, Erik Lauritzen.
 
– Der er gode erfaringer med sundhedshuse i Sønderborg Kommune, se bare til sundhedshusene i Gråsten og i Nordborg. Gode fysiske rammer og fællesskaber skal være med til at sikre, at der er et godt og alsidigt tilbud til borgerne, når de skal til læge, fysioterapi, kiropraktor eller lignende. Renovering af de gamle bygninger og omdannelse til Sundhedshus bliver det første store delprojekt i realisering masterplanen for Hertugernes Augustenborg. Vi har samarbejdet tæt med Realdania By & Byg, og de kommer til at hjælpe os med økonomien til at sikre sammenhængen mellem et godt sundhedshus og en attraktiv bymidte med fokus på kulturmiljøet. Jeg er rigtig glad for, at Realdania By & Byg sammen med os ser det store potentiale i Augustenborg. Omdannelsen af den tidligere rådhusbygning til et sundhedshus er også en god anledning til at arbejde med bæredygtighed, hvor det handler om at genbruge de eksisterende bygninger i stedet for at rive dem ned. Og dermed får vi mulighed for at sikre de kulturhistorisk vigtige bygninger, som i dag er sammen bygget med det tidligere rådhus og få gentænkt pladsen, så den er Louise Augusta værdig, siger han. 

Etablering af et sundhedshus sker i samarbejde med Realdania By & Byg om at udvikle de historiske ejendomme i Augustenborg.
 
– I Realdania By og Byg glæder vi os over muligheden for at være med til at transformere de historiske bygninger ved det tidligere rådhus, der kan skabe udvikling af midtbyen i Augustenborg, som understøtter Masterplanen for Hertugernes Augustenborg. Visionen for et sundhedshus passer godt ind i vores strategi, da vi ønsker at forbedre livskvaliteten ved at understøtte og fokusere på, hvordan det byggede miljø påvirker vores hverdag, relationer mellem mennesker og menneskers sundhed og liv. Det gør vi blandt andet gennem restaurering, byudvikling og fysisk planlægning af byrum, bygninger og bygningsarv samt de aktiviteter og forandringsprocesser, der knytter sig hertil. Vi ønsker at skabe transformationen i partnerskab med andre for at bidrage til løsninger af samfundsudfordringer ved at udvikle og forandre det byggede miljø. Det er nogle af argumenterne for at støtte op om tilblivelsen af et sundhedshus i Augustenborg, siger Peter Cederfeld, der er adm. direktør ved Realdania By og Byg. 

Sundhedshuset:
Placeringen centralt i byen er afgørende for at styrke byer som Augustenborg, hvorfor det har været oplagt at kigge på de kommunale ejendomme først, og her er det tidligere rådhus et perfekt match som kommende sundhedshus. Bygningen opfylder stort set alle andre ønsker til et moderne sundhedshus: der er gode p-forhold, herunder handicap parkering, plads til ansatte og ambulance- og patienttransporter, den er indrettet til gangbesværede og ligger tæt på busstop på rute 223, der er den centrale busrute i Sønderborg Kommune.
 
Et sundhedshus vil også give sundhedsaktørerne et stærkt fagligt miljø, der gør, at det bliver en attraktiv arbejdsplads. Der er selvfølgelig en række ting, der skal afklares i den kommende tid for at omdanne det tidligere rådhus til et sundhedshus. Herunder at hjælpe de nuværende lejere i det tidligere rådhus, Kunstværket, på plads et andet sted.
 
Sideløbende afsøges muligheder for samarbejde med lokale fonde om energieffektiviseringer, når de gamle bygninger skal renoveres og bygges om.
 
Der er endnu ikke en konkret tidsplan for processen for etableringen af et sundhedshus i Augustenborg, men håbet er, at planerne for et sundhedshus kan blive klar i løbet af 2024.
 

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top