Styr på økonomien i Sønderborg Kommune

Regnskabet for 2020 er nu gjort op for Sønderborg Kommune, og det viser, at der er styr på økonomien. Sønderborg Kommune gik ud af 2020 med et mindre forbrug på 120,6 mio. kr. Det svarer til, at 97,7 procent af budgettet er anvendt.
Regnskabet er meget tilfredsstillende, og det viser et robust økonomisk fundament i Sønderborg Kommune.

– Byrådet i Sønderborg Kommune prioriterer velfærden højt, og det kan man tydeligt se i regnskabet. Vi har fokuseret udgifterne til den borgernære velfærd, og vi prioriterer en høj standard i vores hjemmepleje og plejehjem. Vi har fokus på børn og unge, både med velfungerende daginstitutioner og skoler, men også dem, der har behov for ekstra støtte. Vores vedvarende fokus på økonomistyring samt investeringer i anlæg og velfærd gør, at vi fortsat kan udvikle Sønderborg Kommune til glæde for alle borgere, siger Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen.

Budgetaftalen for 2020 betød blandt andet indvielse af Den Kongelige Køkkenhave i Gråsten, udvikling af nye boligområder i Nybøl, Vollerup og Rinkenæs, samt etablering af en handicapvenlig fiskebro ved Kær Vestermark, ligesom der blev lagt trædesten til opfyldelse af kommunens fyrtårnsprojekter.

Et atypisk år
Covid-19 gjorde 2020 til et atypisk år, og det afspejler sig også i regnskabet for Sønderborg Kommune. Mindreforbruget på driften i 2020 skyldes primært, at en række aktiviteter er blevet flyttet fra 2020 til 2021, og at pengene følger med.

Samtidig har Covid-19 påvirket den måde vi arbejder på, og hverdagen på kommunens plejecentre, skoler, dagtilbud, bosteder, sociale institutioner, rengøringsenhed, jobcenter og administrationen mv. skulle på meget kort tid lægges om til nye vilkår og nye opgaver.

– Omstillingen lykkedes. Kommunens ledere og medarbejdere har ydet en kæmpe og ekstraordinær indsats. Der blev på kort tid lavet beredskaber, uddannet medarbejdere til at kunne indgå i Covid-opgaverne, der blev tilpasset drift, skaffet og anvendt værnemidler, omlagt arbejdsgange til hjemmearbejde og meget andet, siger Erik Lauritzen.

Byrådet benyttede muligheden for at øge anlægsbudgettet ekstraordinært med 401,3 mio. kr. i det der var mulighed for at lånefinansiere anlægsinvesteringerne fra en særlig Covid-19 lånepulje. Der er blandt andet igangsat renovering af Reimer-Skolen og Havnekontoret, opførsel af nye daginstitutioner i Augustenborg og Hørup samt nyt logistik- og servicecenter og en række udviklingsprojekter på Kær Vestermark samt renovering og indretning af kasernen til foreningshus.

God økonomistyring
Regnskabet for 2020 viser, at de politisk vedtagne udgiftsrammer overholdes. Det er lykkedes, fordi de politiske udvalg gennem hele året har medvirket konstruktivt til at anvise handlemuligheder og finansiering, når der var behov for det.

– I Byrådet kan vi godt være tilfredse med resultatet, og jeg vil gerne takke alle partier i Byrådet for samarbejdet både om at bruge penge og stramme op, når det er nødvendigt. Økonomien i Sønderborg Kommune er i balance, og der er skabt et godt udgangspunkt for det videre arbejde for borgerne i kommunen, siger borgmesteren.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen