Stor interesse for foredragsrække om demens

Stor interesse for foredragsrække om demens

Det første hold er fuldtegnet med 60 deltagere, når Sønderborg Kommune i morgen, onsdag, tager hul på en foredragsrække om demens. Men bare rolig – tilbuddet kommer igen. Foredragsrækken henvender sig til mennesker, der for nylig har fået en demensdiagnose, og deres pårørende, som får viden om og redskaber til et liv med demens.

En demenssygdom forandrer livet og kan være vanskelig at tackle for både de demensramte og deres pårørende. Erfaringen er, at viden om sygdommen og redskaber til at håndtere den i mange tilfælde kan være en stor hjælp.
Det er baggrunden for Sundhedsministeriets demenshandleplan for 2020-2025, som rummer en lang række tiltag både nationalt og lokalt. Et af tiltagene, som Nationalt Videnscenter for Demens gennemfører sammen med Sønderborg Kommune, er en foredragsrække for 20-60 deltagere ad gangen. Tilbuddet gennemføres i samarbejde med Demensklinikken på Sygehus Sønderjylland, og den første foredragsrække begynder i morgen, den 22. september.
– Det er godt og tiltrængt, at vi nationalt har fået et stort fokus på demens. Vi kan direkte aflæse på tilslutningen til fx den foredragsrække, vi tilbyder nu, hvor stort behovet er for at få hjælp til at tackle en ny hverdag, uanset om man er ramt af sygdommen eller er pårørende. Så det glæder mig meget, at vi kan følge op med flere foredragsrækker som supplement til de andre tiltag, vi i forvejen har på demensområdet, siger Preben Storm, formand for Social- og Seniorudvalget i Sønderborg Kommune.
Foredragsrækken består af tre foredrag a to timer og foregår på Knøs’ Gård i Hørup. Det er endnu ikke besluttet, hvor kommende foredragsrækker vil foregå, men det er sikkert, at oplægsholderne de tre aftener er hhv. en overlæge fra Ældrepsykiatrien, to distriktssygeplejersker ligeledes fra Ældrepsykiatrien og en demenskoordinator fra Sønderborg Kommune.
Kompetencecenter for Demens i Sønderborg Kommune tilbyder desuden bl.a. naturtræning, musikterapi, træningsforløb, kurser for pårørende ægtefæller/samlevere, kurser for børn af borgere med demenssygdom, samtalegrupper for demensramte, pårørendegrupper og kognitiv stimulationsterapi for tidligt demensramte. Desuden deltager Kompetencecentret med en koordinator i Netværkshusets månedlige demenscafe.

Kontaktinformation:
Udvalgsformand Preben Storm, tlf. 27 90 02 10, mail: pst@sonderborg.dk
Plejecenterchef Joan Slaikjer Hansen, tlf. 27 90 56 69, mail: jshs@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top