Sønderborg skal have flere legepladser og attraktive byrum

Sønderborg Kommune har sammen med Fabrikant Mads Clausens Fond åbnet for et samarbejde om flere legepladser og rekreative rum i Sønderborg Kommune. En proces som i første omgang er geografisk afgrænset til udvikling af byrum omkring Sønderborgs havnefront (promenaden).
 
Attraktive byrum, som er go-to destinationer, der indbyder til ophold og plads til leg. Det handler primært om at gøre Sønderborg Kommune til et endnu mere interessant sted at bo og opholde sig i. Det vil give mulighed for at skabe nye fællesskaber, når borgere og turister besøger stederne.
 
Nu sættes der et forprojekt i gang, der vil koncentrere sig om Sønderborgs havnefront. Det vil primært sige byrum ved den kommende bypark ved Bolig D og havnebadet, Multikulturhuset, under Kong Christian den X’s Bro samt ved skøjtebanen, hvor der i dag ikke er mange stop eller muligheder for børn og unge til at boltre sig. I første omgang går parterne sammen om at udvælge et arkitektfirma, der får opgaven med at udarbejde et forslag.
 
Forprojektet skal have fokus på udvikling af de rekreative rum, samt styrke promenadens forbindelser og sammenhæng til resten af Sønderborg. Projekter, som tilsammen kan bidrage til en levende, smuk og attraktiv bymidte med mødesteder for både lokale og besøgende.
 
– Forprojektet skal vise os, hvordan der kan skabes levende, attraktive og meningsfulde bymiljøer, der øger attraktiviteten for borgere, tilflyttere og turister. Vi ønsker at gøre havneområdet i Sønderborg endnu mere attraktiv for alle ved at lave grønne oaser imellem bygningerne. På den måde binder vi byrummene sammen med grønne områder, som opfordrer til aktivitet og leg. Samtidig binder vi havnefronten sammen, helt fra den kommende bypark i den nordlige del af haven til den ældre del ved Sønder Havnegade. Særligt med fokus på området mellem multikulturhuset og havnekontoret, som i dag er en overgangszone mellem nyt og gammelt. Udviklingen af byrum skal naturligvis ses i sammenhæng med parkeringsanalysen for Sønderborg by. Derudover skal vi huske at tænke tilgængelighed for handicappede med ind i projekterne, siger Kirsten Bachmann, der er formand for Teknik, By- og Boligudvalget. 

Legeområder og rekreative byrum vil skabe mere liv ved byens havn, og det mener Didde Lauritzen, formand for Sundhedsudvalget, får stor betydning.
 
– Generelt bør vi have et større fokus på levende byrum i hele kommunen, som giver lyst og inspiration til fællesskaber og fysisk udfoldelse, som både er godt for både den mentale og den fysiske sundhed. Det er ting, der tager tid, og vi arbejder blandt andet på at skabe skater faciliteter i Gråsten og Avnbøl-Ullerup for unge. Og på Nordals har vi stort fokus på nytænkning af byens rum i samarbejde med udviklingsforum. Nu er det Sønderborg, vi får et fokus på, og bagtanken er, at legepladser, grønne områder og nye byrum fuldender oplevelsen for potentielle tilflyttere, der viser, at Sønderborg Kommune er et attraktivt sted at bo og leve både for børn, unge og voksne. Jeg tror, at denne indsats vil gøre området endnu mere attraktivt for studerende, turister og tilflyttere, og dermed styrker vi sammen med Fabrikant Mads Clausens Fond fortællingen om Sønderborg som en aktiv og attraktiv kommune, siger hun. 

Tanken er, at de projekter som går videre fra forprojektet, kan tages med i Byrådets kommende budgetforhandlinger.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top