Sønderborg Kommunes udgifter til administration er lavest i Sønderjylland

En ny opgørelse over administrationsudgifter pr. borger for 2022 viser, at Sønderborg Kommune bruger 5.8 pct. mindre på administration i 2022 i forhold til 2021. I 2021 var udgiften 10.628 kr., i 2022 var den 10.009 kr. pr. indbygger. Sønderborg Kommune er dermed en af de kommuner, hvor udgifterne til administration og ledelse pr. indbygger er skåret mest ned det seneste år. Opgørelsen viser også, at Sønderborg Kommune er den kommune i Sønderjylland, der bruger færrest udgifter på administration.
 
Det er Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed, der har lavet opgørelsen, som også fortæller, at administrationsudgifterne for Sønderborg Kommune er lavere end det forventelige med en indikator udregnet til 98.
 
Det er en udvikling, der glæder borgmester Erik Lauritzen, som dog også mener, at grænsen er nået for yderligere besparelser i Sønderborg Kommune – herunder også på administration.
 
– Vi skal hele tiden kigge på vores effektivitet og lønkronerne til ledelse og administration, hvilket er sket gennem mange år. I 2022 vedtog Byrådet administrative budgetreduktioner for 45 mio. kr. for perioden 2023 til 2025, og denne reduktion vil yderligere reducere administrationsudgiften pr. borger. Men vi er også der nu, hvor vi ikke kan spare mere. For skal vi lykkes med fortsat at udvikle Sønderborg Kommune, så kræver det dygtige ledere og medarbejdere – også i administrationen. Vi har mange kommunale udviklingsopgaver, og det kræver kvalificerede medarbejdere, der skal drive den kommunale proces, der sikrer de rette rammer og vilkår samt dialogen med kommunens samarbejdspartnere, siger borgmesteren. 

De sparede omkostninger til administration er brugt til stigende udgifter på specialiserede områder til gavn for de svageste i kommunen. Samtidig har Byrådet friholdt skoler, daginstitutioner og plejecentre for stigende udgifter til el, vand og varme, som også er dækket af besparelserne på administration og ledelse.
 
Det er fortsat nødvendigt med administration i Sønderborg Kommune, da nye love og bestemmelser stiller krav til flere tilsyn og dokumentation i kommunerne. Det kræver administrative medarbejdere, der kan indsamle, forarbejde og levere de krævede data til Staten og andre myndigheder. 
 
– Vi har over en lang årrække haft et stort fokus på at effektivisere på ledelse og administration i Sønderborg Kommune. Ved at reducere udgifterne til administration og ledelse kan vi prioritere penge til velfærdsområderne tæt på borgerne i Sønderborg Kommune. Både for at sikre at den rette service stilles til rådighed for borgerne, men også at det sker effektivt og økonomisk ansvarligt. Men vi er også ved at være nået til en smertegrænse for, hvor meget mere vi kan reducere og effektivisere, når vi skal levere den ønskede kvalitet i vores sagsbehandling, siger Stephan Kleinschmidt, der er første viceborgmester. 

Ud over besparelser på administration og ledelse er effektiviteten i Sønderborg Kommune samtidig højnet ved brug af nye IT-løsninger og digitale hjælpemidler. Fx er kommunen i gang med at bruge kunstig intelligens til at behandle visse ansøgninger til hjælpemidler, der skal give en hurtigere og mere ensartet sagsbehandling og kortere ventetid.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top