Sønderborg Kommune vil sælge attraktive grunde i Sønderborg og Gråsten

Der er by- og erhvervsudvikling på vej på to centrale adresser i Sønderborg og Gråsten. Det drejer sig om politigrunden i Gråsten samt grunden på B.S. Ingemanns Vej 1 i Sønderborg, hvor der både kan bygges nye boliger og detailhandel.
 
Økonomiudvalget har netop besluttet at sætte de to grunde til salg.
 
– Vi sætter grundene til salg, fordi det vil skabe udvikling i de to områder bl.a. med detailhandel. Sønderborg Kommune har en klar strategi om at være en kommune, hvor folk vil bosætte sig. Derfor har Byrådet en målsætning om, at der skal bygges 2.500 nye boliger i Sønderborg Kommune, så indbyggertallet kan vokse til 77.000. Muligheden for boliger på to meget attraktive grunde i henholdsvis Sønderborg og Gråsten er med til at opfylde den ambition, siger borgmester Erik Lauritzen, der er formand for Økonomiudvalget. 

Han bakkes op af næstformanden for Økonomiudvalget, der også ser flere udviklingsmuligheder i de kommende grundsalg.
 
– At vi åbner op for detailhandel på de to grunde er med til at styrke lokalsamfundene, fordi det bliver endnu mere attraktivt at bo og leve i områderne – i det her tilfælde både centralt i Gråsten og Sønderborg. Der er samtidig efterspørgsel efter forskellige boligtilbud i kommunen, så når vi blandt andet kan sætte eftertragtede grunde til salg på centrale adresser, så styrker det muligheden for at tiltrække tilflyttere, siger Stephan Kleinschmidt, der er første viceborgmester. 

Fakta:
B.S. Ingemanns Vej 1 i Sønderborg er på i alt ca. 7500 kvadratmeter, og her lægges der op til byggeri af både boliger og detailhandel. Grunden skal udvides, da byggeri af en moderne detailhandelsbutik kræver et areal på ca. 1200 kvadratmeter. Med parkeringskrav til kunder samt beboere ved minimum 8 lejligheder vil den eksisterende grund ikke have været en tilstrækkelig størrelse. Grunden udvides mod nord, så der bliver behov for at flytte og opdatere Sønderskovskolens cykelskure og stisystemer. Desuden vil der ske en opdeling af indkørsel og fordeling af parkeringspladsareal ved Sønderskovhallen. Asfaltpladsen vest for hallen medsælges og indkørsel til hallen flyttes til anden eksisterende indkørsel mod øst.
 
Politigrunden i Gråsten er på ca. 8700 kvadratmeter. Økonomiudvalget har den 19. april 2023 godkendt, at grunden kunne komme i spil til placering af detailhandel sammen med muligheden for at bygge boliger. Det er taget med i den tilrettede kommuneplanrevision. Sønderborg Kommune købte i 2014 politigrunden i Gråsten med henblik på byggeri af boliger i relation til plejehjemmet. Ejendommen blev nedrevet, men på grund af forskellige forhold blev planerne ændret, og grunden har i mellemtiden været udnyttet som parkeringsareal og som byggeplads ved forskellige offentlige byggeprojekter. Grunden har også været i spil til byggeri af ældrevenlige boliger.
 
Før grundene kan bebygges, skal kommuneplanen endelig vedtages samt at der laves nye lokalplaner for begge grunde.
 

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top