Sønderborg Kommune udbyder 41 pladser til ladestandere

Antallet af elbiler stiger i Sønderborg Kommune, og derfor stiger efterspørgslen efter pladser, hvor man kan lade sin elbil op.
 
Natur-, Klima- og Miljøudvalget godkendte sidste år Handleplan for grøn omstilling af persontransport. Planen er en del af ProjectZeros Masterplan2029, som indeholder flere tiltag, der skal understøtte grøn omstilling af bilparken. Et af tiltagene er udrulning af ladeinfrastruktur på offentlige arealer.

– Hvis man overvejer at købe en elbil, så skal det ikke være bekymringen, om man kan få ladet sin bil, der skal være forhindringen. Derfor er jeg glad for, at vi har godkendt udbudsmaterialet, som giver plads til flere ladestandere i hele kommunen, siger Asger Romme Andersen, der er formand for Natur-, Klima og Miljøudvalget.
 
Udbudsmaterialet udbyder 41 P-pladser, hvor der skal sættes mellem 1 og 3 ladestandere op, som alle har to udtag. Det drejer sig om parkeringspladser ved kommunale bygninger som rådhus, biblioteker, skoler, idrætshaller samt på offentlige P-pladser i hele kommunen. I alt er det 51 ladestandere, hvoraf otte er hurtigladere.

Det er en forudsætning for gennemførelse af projektet, at etableringen af ladeinfrastrukturen bliver udgiftsneutral for kommunen.

– Det har været vigtigt for mig at etableringen af ladestandere bliver udgiftsneutral for Sønderborg Kommune samtidig med, at områderne udenfor de store byer også bliver tilgodeset. En elektrificering af den private vognpark er et vigtigt skidt i den grønne omstilling, så vi fremover kan blive uafhængige af fossile brændstoffer fra ustabile lande, siger Daniel Staugaard, der er næstformand i Natur-, Klima- og Miljøudvalget.  

Ifølge Ladestanderbekendtgørelsen skal alle kommuner inden 2025 have mindst en ladestander ved alle kommunale ejendomme, der opfylder en række krav som fx mere end 20 parkeringspladser. Med udbuddet vil Sønderborg Kommune kunne opfylde kravet.
 
I samarbejde med Rambøll har forvaltningen udarbejdet udbudsmaterialet, der udbyder de offentlige arealer til ladeoperatører. Placeringerne er udbudt som fem puljer. Udbudsmaterialet lægger op til, at der indgås aftale med flere operatører.
 
Materialet planlægges at sendes i udbud i maj og juni med henblik på forhandling og kontraktindgåelse senest i fjerde kvartal 2023.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top