Sønderborg Kommune tilbyder ekstra hjemmebesøg til ældre

Sønderborg Kommune tilbyder nu flere forebyggende hjemmebesøg til ældre. Årsagen er, at Servicelovens § 79a, der handler om de forebyggende hjemmebesøg, er ændret, og derfor har Byrådet i Sønderborg Kommune revideret serviceniveauet.
 
Formålet med et forebyggende hjemmebesøg er blandt andet at sikre, at ældre borgere og kommunens medarbejdere sammen drøfter behov for hjælp, så borgeren bevarer sit funktionsniveau. Sønderborg Kommune udvider serviceniveauet, så hjemmebesøgene tilbydes en større gruppe af ældre borgere end tidligere.
 
– Når det hedder forebyggende, så skal det tages meget alvorligt, for formålet med de ekstra besøg til sårbare ældre handler nemlig om at forebygge og forudse kommende problemer, så vi kan være med til at løse dem, inden de bliver for store. Målgruppen er især ældre, som bor alene, der kan være i risiko for isolation og ensomhed, og derfor forebygger vi i Sønderborg Kommune ensomhed i tæt samarbejde med medarbejdere på tværs af faggrupper, frivillighedsområdet, foreningerne og pårørende, siger Helge Larsen, formand for Sundhedsudvalget. 

Kommunerne skal tilbyde hjemmebesøg til borgere fra det fyldte 65. år, og formålet er at styrke den forebyggende indsats i forhold til de ældre, som er udsatte i overgangen fra arbejdsliv til pension.
 
Det er op til den enkelte kommune at definere, hvem der er i den særligt sårbare målgruppe, som er i en særlig sårbar risiko for at få nedsat psykisk, social eller fysisk funktionsevne. Sønderborg Kommune har lavet denne definition: Borgere, der er blevet enke/enkemand, borgere, hvor ægtefælle/samlever er flyttet på plejehjem og borgere under DÆMP-indsatsen (Den Ældre Medicinske Patient).
 
Hvis kommunen modtager en henvendelse fra en bekymret pårørende, egen læge, naboer eller en ansat i kommunen, så kan ældre borgere få tilbud om et forebyggende besøg.
 
– Vi skal passe på hinanden, og det gælder også for ældre borgere. Så hvis vi som kommune får en henvendelse om, at der er en ældre borger, nogle er bekymret for, så reagerer vi hurtigt. Sønderborg Kommune har et øget fokus på tidlig opsporing af sårbare ældre, og derfor har vi skrevet muligheden for et forebyggende hjemmebesøg ind i kvalitetsstandarden på baggrund af en henvendelse fra en bekymret pårørende, nabo eller ansat, siger Didde Lauritzen, næstformand i Sundhedsudvalget. 

De forebyggende hjemmebesøg udføres af Sønderborg Kommunes seniorvejledere. For at sikre at få en god dialog med sårbare ældre, så vil borgerne i denne gruppe blive kontaktet telefonisk. Hvis seniorvejlederen på baggrund af telefonsamtalen vurderer, der er en opmærksomhed, der bør forfølges, så tilbydes de et besøg.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen