Sønderborg Kommune skal favne alle borgere

I Sønderborg Kommune tager man bekymringen alvorligt, men opfordrer til forståelse over for kommunens udsatte borgere.
 
– Udsatte borgere med behov for kommunal støtte er ikke per definition kriminelle. Det er borgere, som har behov for rummelighed og forståelse fra deres omgivelser og naboer for at blive en del af samfundet igen. I Sønderborg Kommune møder vi borgeren, der hvor de er, og vi tager udgangspunkt i deres ståsted og livssituation. Det betyder, at vi indimellem laver løsninger, som kan være utraditionelle, men som tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov, siger Stefan Lydal, der er formand for Social-, Senior- og Handicapudvalget. 

Det sker med tråd i Sønderborg Kommunes Socialpolitik ”Fælles om et liv med muligheder”, som skal favne borgere over 18 år, som har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale behov. Målsætningen er, at alle borgere uanset deres udfordringer skal have mulighed for et aktivt, selvstændigt og meningsfyldt liv.
 
Sønderborg Kommune råder over følgende sociale boligtilbud i Augustenborg By:
• Et botilbud på Louisegade med 8 boliger etableret før kommunesammenlægningen i 2007 
• Et botilbud, Hertughaven, på Kettingvej/Østergade med 40 boliger etableret i 2014
• 15 centernære boliger ved Botilbud Hertughaven etableret i 2014
• En midlertidige beboelsesvogn, etableret i marts 2024, som huser 1 borger
 
Ud over den ene borger i den midlertidige beboelsesvogn er der ikke sket en stigning i antallet af placerede borgere i Augustenborg siden 2014.
 
Utraditionelle løsninger
En borger er blevet tilbudt en midlertidig, utraditionel boligløsning i en beboelsesvogn på Stavensbølgade i Augustenborg ved det tidligere Bro Børnehus. Borgeren flyttede ind i beboelsesvognen den 13. marts 2024, og boligløsningen er midlertidig på maksimalt et halvt år.
 
Når vi tager udgangspunkt i borgernes konkrete situationer, oplever forvaltningen, at det oftest skaber en positiv udvikling for borgeren. Det skaber motivation for både borgere og medarbejdere, at vi tager udgangspunkt i den individuelle situation og den borgeroplevede kvalitet.
 
– Det betyder, at vi som kommune er garant for, at den gældende lovgivning, både på socialområdet og generelt, bliver overholdt. Samt at borgerne modtager den støtte, som de, jævnfør lovgivningen, har krav på, såfremt de ønsker det, siger Preben Storm, næstformand for Social-, Senior- og Handicapudvalget. 

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top