Sønderborg Kommune sender trafikønsker til Christiansborg

Bedre og større hovedveje, en bedre forbindelse mellem Als og Fyn samt bedre togforbindelser til og fra Sønderborg er esensen af de trafikønsker Sønderborg Kommune vil arbejde for. Forslagene er beskrevet i et notat med konkrete forslag til forbedret infrastruktur i Sønderborg Kommune, som anbefales af Erhvervsudvalget og Økonomiudvalget.
 
Byrådet skal onsdag den 24. marts 2021 behandle punktet, og hvis det godkendes, skal notatet derefter sendes til Transportministeren og Folketingets partiers transportordførere. Formålet er at gøre opmærksom på Sønderborg Kommunes ønsker om bedre infrastruktur, som Folketinget skal prioritere. For det er her pengene hovedsagligt skal findes for at få omsat ønskerne til virkelighed.
 
– Det er gode forslag, som jeg håber, at Folketingets partier vil kigge nøje på, for det handler både om mere nære projekter, der betyder meget for trafikafviklingen til og fra de store arbejdspladser i kommunen, nu og her samt i fremtiden. Det handler om en mere grøn tilgang til færgedriften mellem Als og Fyn, der taler ind i vores klimamålsætning, og som der snart skal tages beslutning om. Endelig har vi det lange lys på i vores bestræbelser på at få en fast forbindelse mellem Als og Fyn, og hvor vi håber på penge til en forundersøgelse eller VVM af forbindelsen. Det er samtidig vigtigt at have øje for, at en udbygget infrastruktur har positiv betydning for at tiltrække bosættere, siger borgmester Erik Lauritzen, der tilføjer, at der også er ønske om en forbedret kollektiv togdrift. 

Helt konkret beskriver notatet fra Sønderborg Kommune følgende fem forslag:
 
• Forundersøgelse eller VVM af en fast forbindelse mellem Als og Fyn
• Opgradering af A8, som indbefatter udvidelse på strækningen Alssundbroen til Madeskov og en undersøgelse af behovet for forbedring af Alssundbroen
• Hurtigere, hyppigere og større elfærger fra 2024 mellem Bøjden og Fynshav
• Udbygning af rute 405 mod Nordborg fra rundkørslen i Bro
• Timedrift på togforbindelsen til og fra Sønderborg og renovering af perronen på Sønderborg Station
 
Sønderborg Kommune fremsendte i foråret 2019 en rapport med infrastrukturprioriteter til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Som opfølgning på dette kommer nu det opdaterede notat med konkrete forslag til forbedret infrastruktur i Sønderborg Kommune. Og der er væsentlige årsager til, at Sønderborg Kommune nu igen forsøger at påvirke folketingspolitikerne til at finde penge. 
 
– Forslagene er med til at understøtte erhverv og turisme, som er centrale indsatsområder i Sønderborg Kommune. Trafikken skal afvikles smidigt og hurtigt, og derfor har en veludbygget infrastruktur enormt stor betydning for transporten af varer til og fra de mange produktionsvirksomheder i kommunen. Det samme gælder for alle de turister, der hvert år besøger Sønderborg-området i kortere eller længere tid, som også har et ønske om at komme nemt til og fra området. Og så betyder gode vej- og færgeforbindelser meget for de store udviklingsprojekter i kommunen, herunder ikke mindst Nordals Ferieresort, Byens Havn samt udvidelsen af Sønderborg Lufthavn, siger Gerhard Bertelsen, formand for Erhvervsudvalget.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen