Sønderborg Kommune og Omnicon indgår forlig efter storbrand

For knap et år siden opstod der brand på virksomheden Omnicon på Stødagervej i Sønderborg. Branden medførte et omfattende slukningsarbejde og afværgeforanstaltninger. Desuden blev forurenet slukningsvand opsamlet i tankgrave på Omnicons ejendom og herefter borstskaffet på kommunens foranledning.
 
De store mængder slukningsvand samt store regnmængder medførte en forurening af den nærliggende Ulkebøldam.
 
Sønderborg Kommune gik efterfølgende i gang med en oprensning, som Sønderborg Kommune i første omgang har betalt. Nu har Sønderborg Kommune og Omnicon indgået forlig i forhold til fordelingen af udgifterne til vand fra virksomheden og oprensning af Ulkebøldam.
 
Omnicon skal betale 16,3 millioner kroner plus moms til Sønderborg Kommune, mens Sønderborg Kommune betaler 4,7 millioner kroner.

Willy Feddersen, der er direktør for Teknik-, Miljø- og Bæredygtighed i Sønderborg Kommune, er meget tilfreds med, at sagen er blevet afsluttet i god dialog mellem Sønderborg Kommune og Omnicon.

– Alle parter har været kede af den her sag. På den her måde afslutter vi en af de største forureningssager i Sønderborg Kommune i nyere tid på en god måde. Branden og forureningen har medført udgifter til Sønderborg Kommune, og vi har vurderet, at et forlig var den bedste måde at afslutte sagen på. En retssag vil kræve tid og ressourcer for alle, siger Willy Feddersen.    

Beløbet på 16,3 millioner kroner dækker blandt andet udgifter til behandling af slukningsvand, pumpearbejde ved Ulkebøldam, oprensning af vandet i Ulkebøldam med geotubes samt behandling af det forurenede vand i Sønderborg Renseanlæg.  
 
Oprensningen er nu afsluttet, men der bliver stadig holdt øje med vandet i dammen.

– Ulkebøldam har det fint og finder sin balance igen. Men vi holder øje med vandkvaliteten for at sikre os, at der ikke er et eller andet. Prøverne har indtil videre ikke vist noget negativt, siger Hanne Bruun, der er afdelingsleder i afdelingen Affald & Erhverv.  

Derudover er Omnicon ved at genetablere sine produktionsfaciliteter.

– Det glæder mig, at Omnicon genetablerer sine produktionsfaciliteter i Sønderborg og dermed i fremtiden fortsat vil være en del af Sønderborgs erhvervsliv, siger Willy Feddersen.  

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top