Sønderborg Kommune kom ud af 2019 med et flot regnskab

Sønderborg Kommune kom ud af 2019 med et flot regnskab

Regnskabet 2019 viser, at Sønderborg Kommune fortsat har godt styr på økonomien. Trods store investeringer og udfordringer nogle steder på driften har kommunen overholdt budgettet med et forbrug på 99,25% af budgettet, der lød på 4,89 mia. kr. til drift og et regnskab på 4,85 mia. kr. 

Regnskabet er det andet i denne byrådsperiode og dermed det andet med den brede tekniske konstituering. Det vil sige, at hele Byrådet tager ansvar for og beslutning om kommunens økonomi.
 

  • Vi er enige om, at der skal holdes en ansvarlig linje, så vi sikrer, at den langsigtede økonomi er i balance med en solid kassebeholdning.  Jeg vil gerne takke alle partier i Byrådet for samarbejdet både om at bruge penge og stramme op, når det er nødvendigt, vi kan godt være tilfredse med resultatet siger borgmester Erik Lauritzen

 
I 2019 brugte Sønderborg Kommune over 200 mio. kr. i alt på de mange forskellige investeringer rundt om i kommunen.
 
Der er foretaget en række større investeringer i fysiske anlæg, og regnskabet afspejler blandt andet, at kommunen har forfulgt de tre fyrtårnsprojekter med konkrete initiativer. Det gælder fx Projekt ZERO, hvor kommunen ud over de sædvanlige driftsmidler har banet vejen for privates investeringer i solcelleanlæg, biogasanlæg og indskud.
 
Af de mere synlige investeringer i fysiske anlæg kan nævnes færdiggørelse af Sundhedshuset i Gråsten og gågaden i Sønderborg samt etablering af Ungehuset og badmintonhal i Gråsten, ombygning af Gråsten og Mølleparkens Plejecentre og renoveringer af kommunale bygninger og vejnet.
 
På driftssiden er der en række områder, der i 2019 har været udfordret økonomisk – især inden for de specialiserede områder. Det gælder såvel børn som på voksenhandicapområdet. Disse områder er tilført ekstra midler, men heldigvis har der været et mindre forbrug på andre områder, der har kunnet opveje dette merforbrug.
 
I det netop afsluttede regnskab 2019 og i budget 2020 har der været fokus på at prioritere ressourcerne fra den generelle administration til borgernær service. Den generelle administration er fx reduceret med 18 årsværk, og på dele af de borgernære områder er der blevet ansat flere.
 
De specialiserede områder må dog forventes fortsat at være udfordret i de kommende år. Regeringen har fastholdt en stram begrænsning af kommunernes serviceudgifter, og derfor hverken kan eller må Sønderborg Kommune ikke bruge flere penge. Derfor er der relativt tidligt i den kommende budgetlægning for 2021 indledt en politisk drøftelse af udgiftsreducerende tiltag inden for alle driftsområder. Fokus vil være at overholde den nationale servicevækstramme og sikre, at kommunens budgetter er holdbare. Drøftelserne skal bidrage til, at Byrådet udpeger områder, hvor der fremadrettede skal ske politiske prioriteringer, effektiviseringer og tilpasninger af serviceniveauerne,
 
Servicevækstrammen har igennem flere år været et nationalt styringsredskab, som sætter en øvre ramme for kommunale serviceudgifter under ét. I regnskab 2019 har Sønderborg Kommune overholdt Sønderborgs andel, svarende til 8 mio. kr.
 

  • Vi kæmper hver år med, at vi de seneste år har udnyttet vores servicevækstramme, og det gør vi også i år, idet resultatet er, at vi ligger 8 mio. kr. under, hvilket er spot on, siger borgmester Erik Lauritzen.

 
Corona-situationen har også medført en ekstra usikkerhed omkring økonomien, og som følge deraf har Sønderborg Kommune, som alle kommuner, i den forbindelse en særlig opgave i indeværende år. Sønderborg Kommune har iværksat en række krisetiltag i forbindelse med coronakrisen, og Byrådet har besluttet at fremrykke anlægsinvesteringer til 2020 fra 2021 for at understøtte udviklingen lokalt.
 

  • Jeg vil dog endnu engang understrege, at jeg er meget tilfreds med regnskabet og den økonomiske linje, der er lagt, siger borgmester Erik Lauritzen.

Kontaktinformation:

Erik Lauritzen, borgmester, Sønderborg Kommune: Mob: 27 90 02 06
Lisbeth Hansen, økonomidirektør, Sønderborg Kommune: Mob: 24 85 74 90

Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top