Sønderborg Kommune investerer i turisme og handel

Kommunen har afsat 600.000 kr. årligt i perioden 2024-2027 til, at støtte handelsstandsforeningerne med fokus på udviklingsaktiviteter der inviterer til ophold, handel og kultur og som skal skabe levende bymidter i Sønderborg, Gråsten og Nordborg.
 
Masterplanen lægger op til et ændret fokus på, at kommunale midler skal anvendes til at støtte nye udviklingsaktiviteter frem for drift af eksisterende. Derfor skal de kommunale midler bruges til at støtte udviklingsaktiviteter, som tager udgangspunkt i Masterplanens tre principper for udvikling af turisme og handel i Sønderborg Kommune – særligt med fokus på vækst og udvikling i fokus samt et stærkt samarbejde med aktører.   

– Vi ønsker hele tiden at udvikle samt styrke samarbejdet og dialogen mellem handel, turisme og erhvervslivet, som er med til at skabe værdi og udvikling for hele kommunen. Derfor har vi valgt at investere i udviklingen af vores bymidter, som er hjertet af lokalsamfundet. Vi vil samarbejde med handelsstandsforeningerne og de andre lokale aktører om at skabe levende og indbydende byrum, der kan tiltrække flere tilflyttere og turister, siger Kjeld Stærk formand for Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst. 

Derudover kan turisme og handelsaktører søge støtte til konkrete initiativer, som tager udgangspunkt i masterplanens styrkepositioner. Masterplanen har identificeret tre styrkepositioner som kommunen skal udnytte: Kyst og Vand, Vartegn samt Kultur og Historie.
 
Anvendelsen af midlerne til udmøntningen af Masterplanen, støtter samtidig op om fokusområdet Turisme, i Byrådet Vision 2022-2025, hvor den fortsatte satsning på turisme skal skabe liv og fremme økonomisk vækst samt inspirere til bosætning.  
 
– Vi har en ambitiøs vision om at gøre Sønderborg Kommune til den femte mest besøgte turistdestination i Danmark målt på antallet af overnatninger. Det kræver, at vi investerer i turisme og handel. Her er Masterplanen et strategisk værktøj, som skal sikre, at vi bruger vores ressourcer på den bedst mulige måde. Men vi kan ikke gøre det alene. Vi i udvalget har brug for input og ideer fra alle, aktørerne der arbejder med turisme i Sønderborg-området, som derfor er meget velkomne til at komme med forslag til, hvordan vi sammen kan løfte turismen og handlen til et nyt niveau, siger Bjørn Allerelli, næstformand for Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst. 

Handelsstandsforeningerne skal, som led i støtten, udarbejde en plan over indsatser, som afstemmes med forvaltningen. Midlerne fordeles efter 60 % til Vores Sønderborg, 20 % til Nordborg Handel, og 20 % til Gråsten Handel.
 
Sønderborg Kommune har en ambition om, at Masterplanen for Turisme og Handel skal bidrage til at styrke kommunens position som en attraktiv destination for både besøgende og borgere. Kommunen opfordrer alle interesserede turisme- og handelsaktører til at søge om støtte til deres udviklingsaktiviteter og initiativer, der kan gøre en forskel for udviklingen af Sønderborg Kommune som et godt sted at bo og en attraktiv turistdestination.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top