Sønderborg Kommune investerer i fremtidens turisme og handel med nyt branchetræf

En af målsætningerne i Masterplanen for Turisme og Handel 2024-2027 er at sikre en styrket dialog mellem kommunen og aktørerne og derigennem skabe et tættere samarbejde. Branchetræffet skal fungere som en platform for kompetenceudvikling og dialog, hvor aktørerne kan mødes for at dele viden og diskutere tendenser og tematikker, der er relevante for branchen.
 
Det glæder formanden for Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst Kjeld Stærk, at man nu kan se frem til et målrettet initiativ inden for turisme- og handelslivet i form af et branchespecifikt træf.
 
– Vi har en klar ambition i masterplanen om at styrke dialogen og samarbejdet mellem kommunen og vores mange aktører indenfor turisme og handel. Dette kræver en aktiv indsats og forudsætter, at kommunen påtager sig den faciliterende og koordinerende rolle for at kunne opbygge en tættere samarbejdsstruktur. Jeg ser meget frem til at mødes til en dialog og styrke samarbejdet med alle turisme- og handelsaktørerne i vores kommune, udtaler han. 

Ligeledes er næstformanden for Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst, Bjørn Allerelli Andersen, meget begejstret for initiativet. Han udtaler:
 
– I Sønderborg Kommune sætter vi en stor dyd i at inddrage erhvervslivet og høre om deres erfaringer og udfordringer. Vi værdsætter det årlige erhvervstræf og de årlige morgenmøder i byrådssalen, som bidrager til denne dialog. Men foruden disse løbende dialogmøder med samarbejdspartnere og aktører er der behov for konkrete netværksaktiviteter og arrangementer, som kan samle turisme- og handelsaktørerne. Derfor ser jeg meget frem til afholdelsen af vores første branchetræf målrettet turisme og handelslivet. 

Sønderborg Kommune er i forvejen vært ved en række årlige samlinger for erhvervslivet, herunder det årlige Erhvervstræf og de åbne dialogmøder med politikkerne i byrådssalen, som finder sted hvert år i løbet af foråret. Disse arrangementer samler aktørerne på tværs af brancher, men branchetræffet vil være direkte målrettet mod at samle turisme- og handelsaktørerne.

Efter afviklingen af branchetræffet vil der blive foretaget en evaluering for at vurdere, om det har potentiale til at blive en årlig begivenhed. Branchetræffet er ikke kun et skridt i retningen mod at opfylde ambitionerne i masterplanen, men samtidig et bidrag til Byrådets Vision for 2022-2025, hvor turisme er et fokusområde, der skal skabe liv og fremme økonomisk vækst i Sønderborg Kommune.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top