Sønderborg Kommune indvier nyt orangeri ved Bosager

Orangeriet er et nyt tilbud ved Bosager, der snart åbner, og som officielt indvies fredag den 23. juni 2023. Det nye Orangeri er bygget på grunden mellem boligerne på Botilbud Bosager og BAS (Bosager Aktivitets og Samværstilbud). Borgere på Bosager er middel til svært udviklingshæmmede, og mange har fysiske udfordringer, som betyder, at en del sidder i kørestol eller går med en form for gangstativ.
 
Det nye orangeri er på ca. 130 m2, og udearealerne beplantes, så der skabes flere ude- og sanserum i forbindelse med orangeriet. Tilbuddet vil give borgerne mulighed for at benytte de grønne arealer inde og ude og dermed få nye naturoplevelser, der giver fitness til sanserne året rundt. Hele området giver borgerne adgang til væsentlig flere kvadratmeter end i dag. Det vil de opleve som en øget frihedsgrad, og det vil give mere ro og mindre støj og dermed forventeligt et lavere konfliktniveau.
 
– Vi tror på, at orangeriet og mere attraktive udearealer vil øge borgernes muligheder for at opleve og være i et grønt udeområde hele året. De får dermed løftet deres sundhed, livsglæde og udviklingsmuligheder i væsentlig grad. Det handler både om mental sundhed ved at opholde sig i grønne omgivelser, som kan modvirke angst, mindske depression og aggressivitet. Samtidig kan vi styrke udendørs fysisk aktivitet, som kan hjælpe med at udvikle eller vedligeholde borgernes motoriske funktioner, siger Stefan Lydal, der er formand for Social-, Senior- og Handicapudvalget. 

For at sikre bedst mulig udnyttelse af orangeri og udeområdet, vil Bosager indgå aftaler med institutioner og foreninger, så der sker en omvendt integration med lokalsamfundet.
 
– Borgerne på Bosager skal ikke kun ud i samfundet – det øvrige samfund skal også komme til Bosager, hvilket vi allerede praktiserer i dag bl.a. med løbere. Vi er dialog med flere mulige brugere, fordi vi ønsker at foreninger og institutioner – i samvær med borgerne – kan skabe aktiviteter som fx sang, musik og lignende, så de får gode og meningsfyldte oplevelser. Dermed vil orangeriet betyde et bedre liv til glæde for borgerne, der bor eller bruger tilbud på Bosager, siger Preben Storm, der er næstformand for Social-, Senior- og Handicapudvalget. 

Indtil videre har krigsveteranerne i Sønderborg og bestyrelsen i LEV Sønderborg tilkendegivet, at de ønsker at benytte orangeriet til forskellige former for mødeaktivitet.
 
Projektet med orangeriet er udarbejdet i samarbejde mellem pårørende, medarbejdere og ledelsen på Bosager.
 
Fakta
Bosager er et botilbud for 42 voksne, der er middel og svært udviklingshæmmede. Derudover er der ca. 25 brugere på BAS (Bosager Aktivitets og Samværstilbud).
På BAS er der plads til 53 udviklingshæmmede borgere. Hovedparten af borgerne kommer fra Bosager, resten kommer fra de øvrige botilbud i Sønderborg kommune.
Der er på de to tilbud tilknyttet ca. 86 fuldtidsstillinger, i alt ca. 135 medarbejdere.
 
Økonomi
Samlet pris for Orangeriet med etablering af udenomsarealer, sanserum og beplantning er 3,7 mio. kr. 
Der er doneret 910.000 kr. i en arv fra Anne og Knud Møller. Pengene er kanaliseret til projektet via LEV.
Der er fra pårørende til en tidligere beboer doneret 20.000 kr. til projektet.
Sønderborg kommune har i marts 2021 besluttet at anvende 2,3 mio. kr. til Orangeriet. I budgetaftalen for 2022 blev der bevilget yderligere 700.000 kr. til brandsikring.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top