Sønderborg Kommune har i 2019 mindsket det sociale bedrageri med 12,6 mio. kr.

Socialt bedrageri er mange ting og kan fx finde sted i forbindelse med udbetaling af boligydelse, boligsikring, økonomisk friplads, børnetilskud, sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelsesydelse, integrationsydelse, pension og underholdsbidrag.

Det sker nogle gange, fordi borgeren har svært ved at forstå lovgivningen, eller at de enkelte myndigheder ikke har set borgerens sag i sammenhæng. Derfor arbejder kommunen med helhedsorienteret sagsbehandling, og her spiller kommunens bedragerigruppe en vigtig rolle.

Bedragerigruppen skal sikre, at borgerne får de ydelser, de er berettiget til, hverken mere eller mindre. For at afsløre uretmæssige udbetalinger af sociale ydelser arbejder gruppen på tværs af alle kommunens forvaltninger og har et samarbejde med bl.a. Udbetaling Danmark.

Men Bedragerigruppen er ikke kun en kontrolfunktion. Den arbejder også præventivt med at rådgive og vejlede borgere til at forstå lovgivningen og rådgive kommunens afdelinger om, hvad der skal holdes øje med.

Arbejdsmarkedsafdelingen i Sønderborg Kommune har et godt samarbejde med Bedragerigruppen. Det har øget jobrådgivernes bevidsthed om, hvad de skal de skal være opmærksomme på. Og medarbejdere fra Bedrageriafdelingen deltager også nogle gange i borgermøder, hvor borgeren skal have hjælp til at forstå lovgivningen.

– Vi har i jobcentret stor gavn af samarbejdet med Bedragerigruppen og gruppens faglige kompetencer, både i det formelle og uformelle samarbejde. Det gør, at der nu bliver behandlet flere sager end tidligere, og resultatet taler jo for sig selv, siger Jan Prokopek Jensen, formand for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget.

Sagerne om socialt bedrageri kommer for dagens lys både via interne og eksterne samarbejdspartnere, ofte i samarbejde med Udbetaling Danmark. Derefter screenes og prioriteres de. I 2019 var der 355 sager, og efter screening blev 212 sager behandlet. I de sager, der behandles, har Bedragerigruppen kontakt med borgerne i form af samtaler, skriftlig kontakt eller partshøringer. Ved partshøringerne lykkes det ofte at finde frem til en løsning, hvor borgeren får bragt sine forhold i orden.

– Det må være i alles interesse at forebygge eller korrigere fejludbetalinger. Borgerne skal have det, de er berettiget til, og derfor er der heller ikke nogen, som uberettiget skal have udbetalt for meget. Jeg er imponeret over det gode arbejde og resultatet i 2019, siger Dorthe Mehlberg, medlem af Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget.

Behandlingen af sager om socialt bedrageri har i 2019 resulteret i en ændring af borgeres ret til ydelser på 12,6 mio. kr. – fordelt på tilbagebetalingskrav og fremadrettede besparelser. Ud af de 12,6 mio. kr. udgør den kommunale andel 7,4 mio. kr., resten er den statslige andel. Til sammenligning blev der i 2018 i alt sparet 8,3 mio. kr., hvoraf 5 mio. kr. var den kommunale andel.
 

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen