Sønderborg Kommune er klar med cykelfærge og busser i uge 42 til passage af Alssund

Kong Christian X’s Bro har noget uopsætteligt rustarbejde, der skal laves, som medfører en total sandblæsning og maling af broklapperne. Arbejdet går i gang i uge 42, som betyder, at hverken gående, cyklister eller bilister kan komme over broen i efterårsferien.
 
Da broen er lukket, har Sønderborg Kommune valgt at indsætte shuttlebusser samt cykelfærge fra mandag den 18. oktober til og med søndag den 24. oktober 2021 til gående og cyklister over Alssund. 
 
– Vi kan desværre ikke komme ud over, at brolukningen vil skabe trafikale gener, for Kong Christian X’s Bro er jo en hovedfærdselsåre i Sønderborg by. Men netop derfor har vi lagt arbejdet på broen i efterårsferien, fordi her holder børn og en del forældre ferie, og dermed giver det færrest gener for mange trafikanter og brugere af broen, siger Lars Termansen Barsballe, afdelingsleder Projekt og Anlæg.

Shuttlebusserne mellem Als og Jylland vil hele perioden køre i døgndrift med henholdsvis afgang fra Alsion/Banegården og P-pladsen ved Havnekontoret. For busserne gælder halvtimersdrift på nær om natten, hvor der er timedrift.
 
Der indsættes samtidig en cykelfærge, der sejler alle dage i tidsrummet mellem kl. 06.00 – 20.00. Færgen sejler fra kajen ved Havnekontoret og til kajen ved Sundgade. Cyklister har fortrinsret, og såfremt der er ledig kapacitet kan ikke-cyklister også benytte cykelfærgen.
 
Læs venligst mere om detaljerne på dette link:
Sådan kommer du over Alssund i uge 42 | Sønderborg Kommune (sonderborgkommune.dk)
 
Baggrunden for arbejdet på broen er, at et særeftersyn på Kong Christian X’s Bro har påvist nødvendigheden af et uopsætteligt rustarbejde, som skal ske i år for at opretholde driftssikkerheden. Det er alle ind- og udvendige overflader af Kong Christian X Bros bevægelige klapfag, der skal renses og påføres ny beskyttende overfladebehandling. Den nye beskyttende overfladebehandling forventes at have en levetid på minimum 25 år.
 
Der vil i hele perioden være støj fra sandblæserne og andet, og især i efterårsferien vil der blive arbejdet på højtryk i to skift, så der vil være støj både om dagen og om aftenen.
 
Tidsplan:
Uge 42 2021:
Al trafik over broen bliver afspærret i syv dage, da klapperne skal stå åben.
 
Uge 43 2021 til uge 10 2022:
Klapperne pakkes ind i stillads og presenning for at sikre opsamling af sandblæsersand og opvarmning til maling. Vejtrafikken vil kunne passere.
 
Uge 11 til maj 2022:
Det østlige brofag over vand skal muligvis efterfølgende også sandblæses og males. Denne opgave vil dog ikke have trafikmæssige konsekvenser, da arbejdet vil foregå under broen og vil være passage for sejlende i de andre brofag. Denne fase vil blive afsluttet midt i maj måned
 
Skibstrafik:
Sejlende, der ikke kræver en broåbning, vil kunne passere Kong Christian X Bro under hele perioden. Men for skibstrafik, der kræver en broåbning, vil det ikke være muligt at passere i gennemsejlingsfaget fra den 25. oktober 2021 til og med den 13. marts 2022.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top