Sønderborg Byråd godkender planstrategitillæg, som viser muligheder for boliger og sommerhuse

Planloven giver mulighed for, at kommunerne kan ansøge om kystnære udviklingsområder og sommerhusområder. Sønderborg Kommune ønsker at i alt søge om seks områder til erhverv, bosætning og turisme.

Det gælder mulighed for 50 nye sommerhusgrunde ved det eksisterende sommerhusområde Lambjerglund ved Høruphav på Sydals, 30 nye sommerhusgrunde ved Rendbjerg øst for Egernsund samt en omplacering af 14 sommerhuse i Nordborg Resort samt projektet Paradis Elstrup Mølle.

– I Sønderborg Kommune har vi i flere år satset stort på at udvikle turismen og har skabt en positiv udvikling med 1,5 million årlige overnatninger. Men ambitionen stopper ikke der, og vi ønsker at være blandt de fem mest besøgte turistdestinationer i Danmark. Det skal det kommende Nordborg Resort og nye sommerhuse være med til at understøtte. Her ud over ønsker vi at understøtte planerne ved Elstrup Mølle, hvor et spændende projekt skal genskabe mølleriet, siger borgmester Erik Lauritzen.

Sønderborg Kommune har i dag 11 sommerhusområder, der rummer mere end 2000 sommerhuse. Som udgangspunkt kan kommunerne ikke planlægge nye sommerhusområder i kystnærhedszonen. Planloven giver dog mulighed for, at kommunerne kan søge om lov til at udpege udviklingsområder og omplacere og udlægge nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen hvert fjerde år.

De seks udviklingsområder i planstrategitillægget er nye områder til boliger i Svenstrup, Guderup, Augustenborg og Ragebøl samt udvidelse af Sønderborg Lufthavn

– I Byrådet arbejder vi konstant med at skabe vækst i hele kommunen. Nye boligområder er med til at skabe stærke lokalsamfund og tiltrække nye borgere. Derudover har Sønderborg Lufthavn brug for at kunne lave en langsigtet planlægning, og derfor udpeger vi også et område dér som udviklingsområde, så vi fortsat har en attraktiv lufthavn, der har mulighed for at udvikle sig, siger Stephan Kleinschmidt, der er første viceborgmester.

Vedtagelsen af Tillæg til Planstrategi kommer til at danne grundlag for en ansøgning til By-, Land- og Kirkeministeriet. Efterfølgende skal Folketinget vedtage et landsplandirektiv, der giver kommunen mulighed for at udarbejde kommuneplanramme og lokalplan for de godkendte sommerhusgrunde og udviklingsområder.

Tillæg til Planstrategi har i oktober/november 2023 været i otte ugers offentlig høring.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top