Smittestigning betyder besøgsrestriktioner på botilbud i Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune har onsdag aften den 4. november fået pålagt at indføre midlertidige besøgsrestriktioner på kommunale og private sociale tilbud, der er beliggende i Sønderborg Kommune. Restriktionerne gælder både på børne- og voksenområdet.

Besøgsrestriktionerne indføres for at holde smitten i Sønderborg Kommune nede og for at passe på udsatte borgere på sociale tilbud, der er i risikogruppen for Covid-19. Besøgsrestriktionerne indføres på de botilbud, hvor der er borgere i risikogruppen. Om der på det enkelte botilbud er borgere i risikogruppen, vurderes af det enkelte tilbuds ledelse ud fra sundhedsfaglige retningslinjer.
 
 Restriktionerne betyder at:

  1. Beboere i perioden må få indendørsbesøg af én til to nærmeste pårørende/besøgspersoner, som de selv har udpeget – samt ved kritiske situationer
  2. Øvrige besøg kan ske udendørs

 
Kommunen har vurderet, at alle Sønderborg Kommunes botilbud har borgere i risikogruppen, og derfor er omfattet af restriktionerne. Undtaget er botilbuddet Huset Konkel i Gråsten, som kun har unge beboere, som ikke er i risikogruppen.

Derudover er Kvinde- og Krisecentret i Sønderborg samt Børnehuset Sønderskov omfattet af restriktionerne. Børnehuset har siden foråret haft begrænset adgangen for besøg, så det primært er forældrene, der kommer i institutionen.

– Jeg kan godt forstå, at det her er svært for borgere og pårørende. Men heldigvis er restriktionerne midlertidige og ikke lige så strenge som sidst. Det betyder blandt andet, at det stadig er muligt at få besøg af op til to nærmeste pårørende inden døre og få andre former for besøg udenfor. Det er ærgerligt, men nødvendigt for at passe på vores sårbare og udsatte borgere, siger borgmester Erik Lauritzen.

Private botilbud, forsorgshjem mv. er forpligtet til at forholde sig til påbuddet og vurdere, om de er omfattet af restriktionerne.

Reglerne om besøgsrestriktioner på det sociale område i Sønderborg vil blive ophævet i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed, når restriktionerne ikke længere vurderes nødvendige.

Læs mere på dette link:
https://sonderborgkommune.dk/besoegsrestriktioner-paa-botilbud-mv-i-soenderborg-kommune
 

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top