Samlet indsats for turisme, handel og kultur på plads

Samlet indsats for turisme, handel og kultur på plads

Også Sønderborg Turistforening er nu med i samarbejdet med Sønderborg Kommune og Sønderborg Handel om indsatser på handels-, kultur- og turismeområdet i kommunen. Dermed er brikkerne på plads i organisationen, og arbejdsopgaverne fordelt.

Turistforeningen skal hvert år komme med forslag til indsatser på turisme- og kulturområdet, ligesom den er ansvarlig for driften af Advisory Boardet, hvor den også selv får to pladser. Det professionelle kulturliv og handelslivet får også to pladser hver.
 
Sønderborg Turistforenings formand, Theodor Munch Knudsen, siger:
– Vi er rigtig glade for den aftale, vi har indgået med Sønderborg Kommune. Vi tror på, at både turister og turistaktører får glæde af, at vi involveres og engageres i turismeindsatsen. Vi vil samle og beskrive de gode ideer i et handlekatalog, og vi har udpeget en koordinator i bestyrelsen, Susanne Iversen, som sikrer, at ideerne sættes i spil hos aktørerne og koordineres. Vi glæder os og klør på, og så må vi se, hvordan vi kan arbejde videre med det, når der gøres status efter to år.
 
Stephan Kleinschmidt, formand for Sønderborg Kommunes udvalg for Kultur, Idræt, Handel og Turisme, har også positive forventninger til aftalen:
– Hensigten med de nye samarbejdsaftaler er at styrke samarbejdet og ideudviklingen sammen med de aktører, der selv har fingrene i turisme, handel og kultur og derfor bedre en nogen andre kan se mulighederne. Det er nu på plads, og jeg glæder mig til at få forelagt en masse ideer til spændende, nye initiativer, og at der kommer en høj grad af koordinering mellem handel, kultur og turisme. Jeg ser også frem til en udvikling, hvor flere får mere ud af alt det, der allerede foregår i kommunen, siger
 
På forhånd er det givet, at Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme gerne ser, at både forretningslivet og turisterhvervet i højere grad bakker op om og dermed selv får mere udbytte af store events som fx ”Kampen om Als”.
Turistforeningen skal hvert år levere forslag til indsatser på turisme- og kulturområdet og udarbejde en handleplan, der hvert kvartal gøres status på. Turistforeningens del af indsatsen honoreres via samarbejdsaftale med 100.000 kr. om året.
Vores Sønderborg (Sønderborg Handel) er via aftalen bl.a. tovholder på samarbejdet med kommunens andre handelsforeninger og igangsætter af forskellige initiativer. Også handelsdelen skal levere årlige handleplaner og kvartalsvis status.
 
– Vi har i Byrådet en vision om, at Sønderborg skal være den mest søgte destination i Danmark for gæster, der søger autentiske oplevelser inden for historie, natur og gastronomi. Vi har allerede et mylder af overnatningsmuligheder og et rigt handelsliv, som tiltrækker mange, men jeg er sikker på, at de primære aktører kan bidrage med endnu flere input til, hvordan vi sammen kan styrke oplevelsesøkonomien hos de private erhvervsdrivende i kommunen, supplerer udvalgets næstformand, Jesper Kock.
 
Advisory Boardet afløser Vækstrådet, som tidligere i nogle år varetog samarbejdet med kommunen på områderne handel, turisme og kultur. Arbejdet, der er defineret i Masterplan for Handel og Turisme, støttes med 2 mio. kr. om året.

https://mcusercontent.com/5f3762aadd5d312003cf9cc61/images/054a0860-f7b7-34a7-48cd-e4e5002869d7.jpg
Kampen om Als er en af de events, som områdets turist- og handelserhverv måske kan få mere ud af. Foto: Kim Toft Jørgensen 

Kontaktinformation:
Udvalgsformand Stephan Kleinschmidt, tlf. 27 90 02 17, mail: skl@sonderborg.dk
Næstformand Jesper Kock, tlf. 27 90 02 09, mail: jko@sonderborg.dk
Formand for Sønderborg Turistforening, Theodor Knudsen, tlf. 60 37 55 50, mail: ramsherred123@gmail.com
Direktør i Kultur og Erhverv, Nicolai Dupont Heidemann, tlf. 20 25 99 33, mail: nihm@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top