Samarbejde skal sikre flere SOSU-elever i Sønderborg Kommune

For at løse opgaverne i hjemme- og sygepleje, på plejecentre og lignende i Sønderborg Kommune er det vigtigt at uddanne mange SOSU-elever. Derfor er rekruttering og fastholdelse af SOSU-elever hovedessensen i den strategiske partnerskabsaftale, som Sønderborg Kommune og SOSU SYD netop har indgået. Aftalen skal sikre et koordineret og gensidigt forpligtende samarbejde, der skal styrke uddannelse af elever og kompetenceudvikling af medarbejdere og undervisere via gensidig videns- og erfaringsudveksling.
 
Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune, glæder sig over partnerskabsaftalen:
 
– Vi står over for en enorm stor udfordring med rekrutteringen af SOSU-hjælpere og -assistenter i Sønderborg Kommune de kommende år, og derfor er det vigtigt med et tæt samarbejde mellem uddannelsesstedet og kommunen. Herunder fx ved at kigge på muligheden for uddannelse i Sønderborg-området, og her kunne de gode rammer på den tidligere Havnbjerg Skole være oplagte. Samtidig skal vi være dygtigere til at holde fast i det uddannede personale. To vigtige opgaver vi gerne vil være med til at løse sammen med SOSU SYD, og det er derfor, vi har lavet en strategisk partnerskabsaftale. 

SOSU SYD’s bestyrelsesformand Allan Emiliussen er glad for samarbejdet med Sønderborg Kommune og ser flere muligheder i partnerskabsaftalen:
 
– SOSU Syd uddanner elever af særdeles høj kvalitet, der sikrer høj faglighed i plejesektoren. Med den høje kvalitet øges muligheden for at levere det Sønderborg Kommune, i lighed med andre kommuner, har brug for. Nemlig det fundament der skal sikre rekruttering og fastholdelse af kompetente medarbejdere. Med aftalen forpligter vi hinanden på at styrke uddannelse og kompetenceudvikling i et konkurrerende marked, hvor mange kæmper om de samme hænder. Aftalen skal åbne muligheden for at flere kommer ind i vores velfærdsfag under optimale forhold. Det skal den strategiske partnerskabsaftale være med til at sikre. 

Blandt målene for partnerskabet mellem Sønderborg Kommune og SOSU SYD er gennem løbende dialog og samarbejde:
 
#At styrke realiseringen af fælles strategiske mål på uddannelsesområdet.

#At løfte uddannelsesniveauet i Sønderborg Kommune gennem såvel efter- og videreuddannelse som grunduddannelse med særlig fokus på rekrutteringsudfordringen:

o At styrke den fælles indsats for at tiltrække og fastholde elever
o At sikre kvalificerede velfærdsuddannede til den stigende efterspørgsel
o At skabe bedre overgange mellem studie- og arbejdsliv
o At skabe relevante offentlige studiejobs til elever på SOSU uddannelserne

# At styrke uddannelsernes forankring i praksis og herigennem løfte kvaliteten

# At styrke efter- og videreuddannelsesaktiviteter, der matcher Sønderborg Kommunes behov og den aktuelle beskæftigelsessituation
 
Du kan læse den strategiske partnerskabsaftale her.
 

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top