Rullende skolestart på Nordals er populært

Rullende skolestart på Nordals er populært

Foto: Sønderborg Kommune

På Nordals har der siden november 2018 været første skoledag hele tre gange hvert år. En evaluering af den rullende skolestart og aldersintegrerede undervisning viser bl.a. færre skoleudsættelser, bedre trivsel og flere faglige succesoplevelser.

I stedet for at alle børn i en årgang starter i skole efter sommerferien, er skolestarten på Nordals Skolen og Nørreskov-Skolen fordelt på tre mulige tidspunkter. Det betyder, at børnene i højere grad kan begynde i skole, når de er klar. Samtidig er der indført aldersintegreret undervisning i 0.-2. årgang, hvor eleverne har større mulighed for at udvikle sig fagligt i deres eget tempo. Efter to år er den generelle oplevelse, at modellen med rullende skolestart og aldersintegreret undervisning langt hen ad vejen er en succes.
 
Bedre trivsel og større fagligt udbytte
En omfattende evaluering, hvor man har spurgt elever, forældre, personale, ledelse og bestyrelser samt børnehavepersonale, viser blandt andet, at nye elever hurtigere integreres på skolen og falder til. Den generelle oplevelse er, at flere børn trives bedre sammenlignet med tidligere. Både personale og forældre oplever desuden, at aldersintegreret undervisning bidrager positivt til børnenes faglige udbytte. Dertil kommer, at der er sket et stort fald i antallet af skoleudsættelser på både Nordals Skolen og Nørreskov-Skolen, ligesom særligt sidstnævnte skole oplever en større tilstrømning af elever både fra distriktet, men også fra andre distrikter.
 
Den grundige evaluering viser også, at der på begge skoler i 3. årgang er en stor spredning i elevernes faglige niveau, og at der er behov for at fokusere mere på en god overgang fra 2. til 3. klasse.
 
– Den nye model har vist sig at indfri de forventninger, vi havde, da vi indførte den på de to folkeskoler på Nordals for to år siden. Forventningen var, at vi i endnu højere grad kunne møde børnene lige præcis der, hvor de er i deres udvikling, og at det ville give dem lyst til og mod på at lade sig udfordre og lære mere. Samtidig var målet, at nedbringe antallet af skoleudsættelser. Det er vi også lykkedes med, og det glæder mig meget, at begge skoler ønsker at fortsætte det gode arbejde, siger formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Claus Klaris.
 
I udgangspunktet starter børnene i skole så tæt på deres 6 års fødselsdag som muligt. Men nogen børn er skoleklar tidligere, mens andre med fordel kan vente nogle måneder ekstra, uden nødvendigvis at skulle vente et helt år mere.
 
– Børn er forskellige, og udvikler sig forskelligt og i forskelligt tempo både fagligt og socialt. Med aldersintegreret undervisning som en del af modellen på Nordals, kan eleverne blive mødt med passende udfordringer på tværs af alder og klassetrin. Det glæder mig at se, at det ikke kun giver mening på papiret, men at det rent faktisk også i praksis viser sig styrke børnene fagligt, siger næstformand i Børne- og Uddannelsesudvalget Jesper Smaling.
 
På baggrund af evalueringen ønsker begge skoler at fortsætte med rullende skolestart og aldersintegreret undervisning.

Kontaktinformation:

Claus Klaris, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, tlf. 27 90 02 16, ckl@sonderborg.dk
 
Jesper Smaling, næstformand for Børne- og Uddannelsesudvalget, tlf. 27 90 02 03, jsm@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top