Røglugt fra flisværket kan forekomme lidt endnu

Der skete en opblusning i stakken fredag den 29. september, og der har været en del efterslukning på stedet. Men der slukkes ikke længere, og den brandmæssige indsats er afsluttet.

 

I forbindelse med branden og brandslukningen ved flisværket har både Sønderborg Varme og Sønderborg Kommune modtaget klager over lugtgener. De er blevet håndteret, men det er ikke helt slut endnu.

 

– Naboer omkring flisværket skal forvente lidt røglugt en kort periode endnu, men vi håber på, at det snart er slut. Røgen og lugten er ikke farlig, det svarer til røg fra et bål. Hvis man er generet af lugten, så er et godt råd at holde døre og vinduer lukket, siger Allan Dalager Clausen, der er beredskabschef for Beredskab Sønderborg.

 

Lige nu gør Sønderborg Varme alt for at undgå nye tilfælde og opblusninger i flislageret, men når materialet håndteres, der kommer ilt til, kan det blusse op. Derfor bliver der pillet så lidt som muligt i stakken. Lige nu vurderer Sønderborg Varme sammen med Beredskabet Sønderborg, at den bedste løsning er, at flisen får lov til at blive liggende, indtil det skal bruges.

 

Det er helt naturligt, der sker en varmeudvikling i oplagret flis, som kan blive op til 60 – 70 °C i midten. Under uheldige omstændigheder kan processen udvikle sig, så temperaturen stiger, og der opstår gløder.

Der er ingen umiddelbar forklaring på, hvorfor det er sket netop nu, da flisen er håndteret som tidligere år, og sådan en brand ikke er sket før i flisværkets tid.

 

– En del af den uforbrændte flis, som var tæt på brandstedet, er blevet flyttet til andre lokaliteter, og her får det lov til at ligge, indtil det skal bruges. Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning udfører vi hyppige tilsyn med stakkene fordelt over hele døgnet. Så snart udetemperaturen falder nogle grader og varmebehovet stiger i byen, bliver flisværket startet op og flisen brugt, siger Jakob Kentzer, produktionschef hos Sønderborg Varme.

 

Lisbeth Møller Jensen, afdelingsleder for Vand og Natur i Sønderborg Kommune fortæller, at der er styr på vandet fra slukningsarbejdet. Vandet er blandt andet ledt væk gennem den nærliggende Ormstoft Bæk, hvor slukningsvandet ikke giver problemer. Slukningsvandet vil heller ikke give problemer for grundvandet, der er beskyttet af et 30 meter tykt lerlag.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top