Principper for vedvarende energiprojekter skal sikre udvikling i lokalområder

Regeringen indgik i 2022 en klimaaftale, der betyder, at Danmark skal firedoble den vedvarende energi (VE) på land inden 2030 for at blive uafhængige og selvforsynende i forhold til energi. Sønderborg Kommune har derfor udpeget 14 perspektivområder til solceller og vindmøller, som er indarbejdet i Kommuneplan 2023-2035.
 
For at sikre at vedvarende energiprojekter skaber værdi for både kommunen og de berørte borgere, har Økonomiudvalget godkendt VE-principperne, der i overskrifter hedder:
 

  • Vedvarende energiprojekter skal bringe udvikling til lokalomrÃ¥det,
  • Udviklingen skal tilpasses det enkelte sted samt give økonomisk merværdi og merværdi i form af natur, biodiversitet og rekreative elementer
  • Der skal være lokal dialog

 
Borgmester Erik Lauritzen er glad for principbeslutningen.
 
– Vi vil gerne være en grøn og bæredygtig kommune, som viser vejen for resten af landet. Vi vil gerne have, at borgerne ser VE-projekterne som en mulighed og ikke en trussel, og at de føler sig inddraget og respekteret i processen. Derfor vil vi heller ikke automatisk sætte gang i en lokalplan, nÃ¥r en projektmager kommer med et forslag, inden der har været en tæt dialog og samarbejde med lokalomrÃ¥det, siger han. 

Første viceborgmester Stephan Kleinschmidt er enig.
 
– Vi har et stort potentiale for at udnytte solen og vinden til at producere vores egen energi i Sønderborg Kommune. Det er godt for klimaet, og vi har ogsÃ¥ meget fokus pÃ¥, at omrÃ¥derne taler sammen med naturen, og vi sikrer en stor grad af biodiversitet. PÃ¥ den mÃ¥de sikrer vi, at VE-anlæggene scorer mÃ¥l pÃ¥ flere parametre. Og endelig skal det ogsÃ¥ være godt for de lokalomrÃ¥der, som bliver nabo til VE-projekterne, siger han. 

Anden viceborgmester, Ellen Trane Nørby, er også tilfreds med principperne.
 
– Der skal være lokal opbakning til VE projekter, det gør vi nu til et princip for opsættelse, og det er vigtigt. Og med vores nye klare principper for, hvordan vi udvikler og etablerer VE-projekter i Sønderborg Kommune, sikrer vi, at de bÃ¥de leverer ren energi og skaber lokal merværdi. Principperne skal sikre, at VE-projekterne bliver til gavn for alle, og at de bliver tilpasset til de lokale forhold og ønsker. For det kræver en høj grad af lokal opbakning at gennemføre VE-projekterne, siger hun. 

Sønderborg Kommunes VE-principper:
 
1: Vedvarende energiprojekter skal bringe udvikling til lokalområdet
For at sikre et godt naboskab i udbygningen af vedvarende energianlæg er det et grundlæggende ønske, at ethvert vedvarende energiprojekt (VE-projekt) i Sønderborg Kommune bringer udvikling til det lokalomrÃ¥de, som det etableres i.
Opstilling af VE-anlæg sker kun, hvis der er lokal opbakning.
 
2: Udviklingen skal tilpasses det enkelte sted
Hvert lokalomrÃ¥de er forskelligt. Behov og muligheder for synergier skifter fra sted til sted, og det skal der tages højde for i den udvikling et VE-projekt kan tilbyde.
Med udvikling forstås konkret lokal værdiskabelse, der bidrager til lokalområdet og dets lokale sammenhold og derved sikrer, at området fortsat er attraktivt for såvel beboere som tilflyttere.
 
2.1 Økonomisk merværdi
Hvert VE-projekt forventes at skabe en reel økonomisk gevinst til lokalomrÃ¥det. Og det forventes at energivirksomheden har beskrevet, hvordan deres VE-projekt skaber økonomisk gevinst til lokalomrÃ¥det i ansøgningen.
Den økonomiske gevinst kan tage mange former. Sønderborg Kommune opretter et inspirationskatalog til sÃ¥vel energivirksomheder som lokalomrÃ¥dernes borgere med henblik pÃ¥ at understøtte dialogen imellem dem.
 
2.2 Merværdi i form af natur, biodiversitet og rekreative elementer
VE-projekterne skal indpasses i naturen i det lokalområde de opstilles i, og der skal for hvert projekt foreligge en plan for, hvordan naturen og biodiversiteten i området kan løftes som en del af projektet.
Det forventes, at energivirksomheden som en del af ansøgningen beskriver om det er muligt at færdes i området med VE-anlæg.
Sønderborg Kommune opretter et inspirationskatalog.
Sønderborg Kommune fører tilsyn med energivirksomhedernes etablering og vedligeholdelse af levende hegn de første 5 Ã¥r.
 
3: Lokal dialog
LokalomrÃ¥det skal inddrages fra starten og lokale udviklingsønsker og interesser skal indarbejdes i projekteringen. Dette sikres gennem dialog imellem nærmeste naboer, lokalomrÃ¥de, energivirksomhed og Sønderborg Kommune.
Sønderborg Kommune faciliterer dialogen, som er beskrevet i procesbeskrivelsen for VE-projekter.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top