Planer om 161 nye boliger ved Bosager

Ejeren af en grund ved Bosager i Sønderborg ønsker at sælge matriklen til en bygherre, som i samarbejde med en boligforening vil opføre almene og private boliger på grunden. Projektet omfatter 61 almene boliger som lejligheder og rækkehuse samt 100 private lejligheder.
 
– Vi er meget tilfredse med, at arealet bliver bebygget, og det er meget positivt, at der nu kommer flere bynære lejligheder i Sønderborg. For det nye boligområde vil understøtte behovet for lejeboliger til tilflyttere og borgere i kommunen, der gerne vil flytte til Sønderborg By, tæt ved vandet og tæt ved motorvejen. Sønderborg Kommune har en målsætning om at være 77.000 borgere inden 2030, og det kræver ca. 1500 nye boliger i alle dele af kommunen, hvor søgningen er stærkest efter boliger i Sønderborg By, så det her er en rigtig god start, siger borgmester Erik Lauritzen. 

Siden 2006 har der været en lokalplan til boliger på arealet ved Bosager. Lokalplanen for boliger i Christiansparken, som det nye område kommer til at hedde, giver mulighed for opførelse af boligbebyggelse i form af etageboliger i op til fem etager. Forvaltningen vurderer, at det ønskede byggeri er i overensstemmelse med den gældende lokalplan, og derfor er der ikke behov for en ny lokalplan for området. Der er ønske om at begynde byggeriet af de almene boliger i år eller næste år.
 
– De nye boliger ved Bosager kan også bruges som studieboliger eller som den første bolig efter endt studie, når man har fået job. Tiltrækning og fastholdelse af studerende og nyuddannede er af ekstrem vigtighed for Sønderborg Kommune, og derfor er bynære boliger vigtige for os, fordi det understøtter et stærkt studiemiljø i Sønderborg. Samtidig kan boligerne ved Bosager være et springbræt til at komme ind på boligmarkedet i Sønderborg Kommune, siger næstformand i Økonomiudvalget, Stephan Kleinschmidt. 

Boligforeningen har indsendt ønske om bevilling af kommunal grundkapital til opførelsen af de 61 almene familieboliger udgør grundkapitalen 12 pct. af byggeriets anskaffelsessum. Den forventede samlede byggesum er på ca. 134 mio. kr., og dermed bliver den forventede kommunale grundkapital på 16-17 mio. kr. Byrådet skal senere tage stilling til den endelige godkendelse og finansiering af boligforeningens projekt.
 
Fakta:
Det påtænkte byggeri ved Bosager omfatter en kombination af alment og privat byggeri med sammenlagt 161 nye boliger:
61 almene boliger

  • 39 lejligheder á ca. 104 m2
  • 22 boliger i to plan á ca. 110 m2 (rækkehuse)

100 private lejligheder opført i fem punkthuse på hver fem etager

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top