Penge på vej til en bedre bymidte i Nordborg

Der er cirka 9 mio. kr. på vej fra Indenrigs- og Boligministeriet til Nordborg bymidte. I forsøgsordningen afprøves nye tiltag, der kan understøtte levende bymidter. Det er en forudsætning, at der etableres lokale velfærdsfunktioner, så som et kulturhus som en del af forsøgsordningen.
 
Sønderborg Kommunes borgmester, Erik Lauritzen, glæder sig over det statslige tilskud.
 
– I Byrådet er vi meget optaget af udvikling i Nordborg, som er et af vores aktive lokalsamfund, og der er i tidligere års budgetter afsat penge til at arbejde med Nordborgs bymidte. Men vores bevillinger er forudsat af, at staten også spæder til. Derfor er jeg glad for, at vi kan intensivere arbejdet på en helt ny måde, der bliver til gavn for både lokalbefolkningen, turister og kommende tilflyttere. En modernisering af bymidten vil sammen med det kommende Nordborg Resort gøre Nordals endnu mere attraktiv i fremtiden, siger han. 

Tilskuddet fra staten glæder også formanden for Sønderborg Kommunes Teknik- By- og Boligudvalg, Kirsten Bachmann.
 
– Vi har stor fokus på udviklingen af Nordborg bymidte, så det glæder mig, at ministeriet har kunnet se mulighederne i Nordborg som en del af forsøgsordningen. Vores bystrategi for Nordborg-Havnbjerg, masterplanerne for Nordals og Nordals-Skolen kan med ordningen løftes via nytænkning inden for byplanlægning. I ordningen forpligter kommunen sig i øvrigt til, at der skal etableres et kulturhus i tilknytning til Nordals-Skolen, som kan skabe nærhed og understøtte bylivet. Og det er netop nogle af de tanker, der arbejdes med i forhold til Nordals-Skolen, siger hun. 

De 14 byer får størst mulig frihed til at arbejde med nytænkende og innovative projekter og samarbejdsformer ved at blive fritaget for udvalgte dele af eksisterende lovgivning. Det kan fx være i forhold til, hvad det offentlige og private kan finansiere. Forsøgsperioden løber fra 2024-2029, og der er et krav om 40 pct. kommunal medfinansiering.
 
Sønderborg Kommune har budgetteret med en statslig finansiering på 12,45 mio. kr. til bymidten i Nordborg. Politikere skal i den kommende tid se nærmere på økonomien for projektet.
 
Se mere her: 14 byer bliver sat fri af love og regler for at udvikle mere liv i bymidten. – km.dk
 

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top