Omsorgsområdet forbereder sig på øget Corona-pres

Omsorgsområdet forbereder sig på øget Corona-pres

Det er vigtigt, at kommunens ældre, syge og handicappede kan regne med den nødvendige service, selv om både flere borgere og medarbejdere bliver syge, og ressourcerne er under pres. Det er derfor nu politisk godkendt, at forvaltningen følger en prioriteringsplan, hvis normal drift ikke kan opretholdes.

 
Sønderborg Kommunes medarbejdere på pleje- og omsorgsområdet arbejder i denne Corona-tid ufortrødent videre og håber på, at de kan opretholde normal drift så længe som muligt. Det gør de, for at en forventet periode, hvor de kan blive nødt til at gå ned på et lavere serviceniveau, bliver så kort som muligt.
 
– Vi kører med normal drift nu, hvilket er beundringsværdigt, og hvilket jeg gerne vil sende en kæmpetak til vores medarbejdere for. Det er virkelig fantastisk at opleve, hvordan de står sammen og opmuntrer hinanden. Det ville være dejligt, om det kunne fortsætte sådan, men det er ikke realistisk, og derfor er vi nødt til at udvise rettidig omhu og indstille os på mulige scenarier i de kommende uger. Sygehusene vil formentlig udskrive patienter til kommunerne tidligere, og vi må desværre også indstille os på, at vores personale vil blive ramt af mere sygdom end normalt, siger borgmester Erik Lauritzen.
 
Det siger han i forbindelse med, at han i dag på Byrådets vegne har godkendt en serviceniveaubeskrivelse med flere niveauer og bemyndiget forvaltning lov til at ændre niveau, når der efter en kritisk vurdering er behov for det. Det er efter indstilling fra Social- og Seniorudvalget, at Byrådet har godkendt prioriteringsplanen, som gælder på områderne hjemmepleje, plejecentre, sygeplejen, Center for Korttidspladser samt handicap- og psykiatriområdet. Prioriteringsplanen er udarbejdet inden for rammerne af den lovgivning og nødretsbekendtgørelse, der er på områderne.
 
– Vi følger med bekymring de meldinger, der kommer fra Sundhedsstyrelsen. Men vi er også nødt til at handle på dem, og det gør vi ved at have et beredskab klar, så ressourcerne på tværs af leverandører kan tilpasses den løbende udvikling. Planen rummer fem faser, hvor vi i stigende grad involverer velfærdsteknologi, frivillige og pårørende, den sundhedsfaglige arbejdsreserve og andre fagområder som køkken og pædagoger – men hvor fokus overordnet er at opretholde liv. Det er dramatisk, men vi er nødt til at forberede os på det værste – og håbe på, at vi ikke når så vidt, siger formand i Social- og Seniorudvalget, Preben Storm.
 
Opgaveløsningen er nøje beskrevet inden for hvert område og i hver af de fem faser, ligesom beslutningskompetencen er beskrevet. Det er forvaltningsdirektøren, der har bemyndigelse til at flytte fra én fase til en anden. Nærmere beskrivelse kan ses i bilagene til de to sager på dagsordenen til Social- og Seniorudvalgets møde i dag.

Kontaktinformation:

Borgmester Erik Lauritzen, tlf. 27 90 02 06, mail: ela@sonderborg.dk
Udvalgsformand Preben Storm, tlf. 27 90 02 10, mail: pst@sonderborg.dk
Direktør Helle Mønsted Nielsen, tlf. 27 90 51 26, mail: hmni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top