Nyt tilbud på vej til mennesker med depression

Nyt tilbud på vej til mennesker med depression

Sønderborg Kommune går nu ind i et samarbejde på tværs af region og kommune, som skal være med til at sikre et endnu bedre tilbud til mennesker med depression.

Kommunens Sundhedscenter tilbyder allerede hjælp til borgere med angst og depression. Dette tilbud skal nu suppleres og udvikles. Sundhedsudvalget har accepteret invitationen til at indgå i et tværsektorielt samarbejde, og det er nu op til forvaltningen, at udvikle og implementere tilbuddet lokalt. Arbejdet går i gang i løbet af 2021.
 
Det drejer sig om et tilbud til borgere med let til moderat depression, hvor formålet er at forebygge, at depressionen udvikler sig til en alvorlig depression. Samtidig er der fokus på at inddrage pårørende og understøtte tilknytningen til arbejdsmarkedet. Borgere med depression, som samtidig er tilknyttet andre indsatser fx genoptræningsforløb eller hjemmeplejen, skal derudover tilbydes en kontaktperson, der skal sikre koordinering på tværs af de forskellige indsatser, borgeren er en del af.
 
– Vi har hen over de senere år styrket vores fokus på mental sundhed, og har efterhånden opbygget en bred vifte af tilbud og indsatser. Med det nye forløbsprogram for mennesker med depression, er vi et vigtigt skridt videre. Der er tale om en indsats, der er i høj grad er opsøgende og forebyggende, og det er den vej vi skal, også i forhold til depression, siger Helge Larsen, formand for Sundhedsudvalget.
 
–  Det forløbsprogram, vi her har godkendt, bliver en del af vores tidlige indsatser, hvor vi tager hånd om symptomerne, inden de udvikler sig til mere alvorlig sygdom. Her kan man lære at håndtere sin depression og hvordan man drager god omsorg for sig selv. Det kan eksempelvis være indsatser i forhold til kost, motion og søvn. Jeg er ser frem til et godt samarbejde med regionen, siger Didde Lauritzen, næstformand for Sundhedsudvalget.
 
Fakta
Ud fra data fra Sundhedsprofilen 2017 og Sygdomsbyrden i Danmark 2015 vurderes det, at antallet af nye tilfælde af let til moderat depression i Region Syddanmark på årsbasis ligger i intervallet 2.350-2.850 borgere. For Sønderborg Kommune vil det dreje sig om cirka ca. 195 nye tilfælde om året.

Kontaktinformation:

Helge Larsen, formand for Sundhedsudvalget i Sønderborg Kommune. Tlf. 27 90 02 05, e-mail hla@sonderborg.dk
Didde Lauritzen, næstformand for Sundhedsudvalget i Sønderborg Kommune. Tlf. 27 90 39 99, dla@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top