Nyt lokalvarmeselskab på vej i Sønderborg

Tidligere på året undersøgte ProjectZero og Sønderborg Kommune sammen med fjernvarmeselskaberne mulighederne for lokalvarmeløsninger i en række områder udenfor fjernvarmeområderne. Undersøgelsen viste, at otte områder har potentiale for at etablere lokalvarmeløsninger. Det drejer sig om Fynshav, Skovby, Lysabild, Hundslev-Notmark-Almsted, Kværs, Skelde, Asserballe og Tørsbøl.
 
Undersøgelsen viste også, at fjernvarmeselskabernes anlæg ikke kan nå ud i disse områder, og derfor har Sønderborg Varme sammen med Sønderborg Kommune undersøgt muligheden for at stifte et lokalvarmeselskab, som kan hjælpe mindre lokalsamfund på vej med en kollektiv varmeløsning.
 
– Hos Sønderborg Varme er vi glade for, at vi kan udnytte vores erfaring og know how til at undersøge muligheden for at etablere en billigere og grønnere varmeforsyning i mindre bysamfund. Vi er også glade for, at Sønderborg Kommune støtter op selskabet og håber naturligvis, at lokalsamfundene vil gøre det samme, så vi kan få så mange som muligt væk fra fossile brændstoffer og over på grønne løsninger, siger direktør Erik Wolff fra Sønderborg Varme. 

Økonomiudvalget har godkendt, at Sønderborg Kommune bidrager med 2,1 mio. kr. De indskudte penge skal bruges til de indledende undersøgelser af forskellige projekter. Hvis analyserne viser, at projekterne kan gennemføres, får kommunen godtgjort sit udlæg. ProjectZero behandler desuden også en sag om indskud i selskabet med et beløb på 0,9 mio. kr.
 
– I Økonomiudvalget er vi enige om at understøtte arbejdet med at etablere et lokalvarmeselskab for de nævnte områder udenfor fjernvarmeområderne og sætte penge til rådighed, så der kan opbygges et selskab. Det er i princippet et lån i etableringsfasen, som vi får tilbage, hvis det forhåbentligt lykkes. Så skal de penge tilbage og bruges på nye initiativer, siger borgmester Erik Lauritzen. 

Lokalvarmeselskabet skal stå for det praktiske i forhold til etablering af lokalvarmeløsninger lige fra forundersøgelse, projektforslag til eventuel etablering, drift og administration af anlægget. Formålet med et særskilt selskab er at sikre, at eksisterende fjernvarmekunder ikke skal løfte den økonomiske risiko, der er forbundet med afklaringen af muligheder for lokalvarmeløsninger.
 
Lokalvarmeselskabet vil få en bestyrelse med fem medlemmer fra Sønderborg Varme A/S, mens Sønderborg Kommune, SONFOR, Broager Fjernvarmeselskab AMBA og ProjectZero skal have en plads hver.
 
 

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top