Nyt initiativ skal hjælpe flere beboere i udsatte boligområder i arbejde

Beregninger har vist, at samfundet har en betydelig gevinst ved, at udsatte borgere kommer i arbejde, fx skatteindtægter og reducerede ydelsesudbetalinger. Fordele som disse er netop en del af tankerne bag Code of Care Task Force Sønderborg, der er blevet til i et samarbejde mellem Sønderborg Kommune, Den Boligsociale Helhedsplan og nonprofit organisationen Code of Care. Tirsdag aften kickstartede man ideerne til, hvordan man sammen kan løfte opgaven med at finde nye og alternative veje til at give flere beboere i Sønderborgs udsatte boligområder en plads på arbejdsmarkedet.
 
De fremmødte var bredt repræsenteret inden for fx detailhandel, elektronik, byggeri, forsyning, bilbranchen samt hotel og restaurationsbranchen. Inden mødet var virksomhederne blevet bedt om at overveje, hvordan de selv tager et socialt ansvar, hvor de ser udfordringer i at skabe job til mennesker med særlige behov, og hvordan man kan få flere lokale virksomheder ombord på projektet.
 
Formand for Arbejdsmarkedsudvalget Jan Prokopek Jensen ser spændende muligheder i task forcen.

– Vi er i en tid, hvor det at finde nye veje til at få den sidste del af arbejdsstyrken inkluderet på arbejdsmarkedet er meget vigtigt. Når alle bidrager til, at udsatte borgere kan få en chance på arbejdsmarkedet, kan vi sammen skabe et mere langtidsholdbart samfund, forklarer han
 
– Jeg synes også, det er fantastisk at se, at så mange forskellige virksomheder bakker op om eventen for at bidrage til nye konkrete måder at løse denne udfordring på. Jeg håber, at mange af virksomhederne er blevet klogere efter i aften og kan se et meningsfuldt samarbejde her, slutter Prokopek
 
Stifter af Code of Care, Peter Nørgaard, brænder for sagen om at øge virksomheders sociale ansvar og bakker Prokopek op i virksomhedernes vigtige engagement:

– De engagerede virksomhedsledere i Code of Care Sønderborg er klar til at hjælpe mennesker med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer i livet ved at hjælpe dem ind på arbejdsmarkedet. Vi har alle i vores virksomheder opgaver, som kan samles til et småjob på få timer. Og der er i Sønderborg området mennesker, som netop matcher disse opgaver. Virksomhederne vil blive Code of Care Ambassadørerne, der kan inspirere endnu flere til at tage et socialt ansvar for menneskers, virksomheders og samfundets skyld. Det giver mening på alle parametre.
 
I løbet af aftenen udformede de fremmødte følgende vision til Code of Care Task Force Sønderborg: Vi tager socialt ansvar for at få alle med i arbejdsfællesskabet. Den skal task forcen arbejde videre med sammen med et idekatalog til konkrete handlinger.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top