Nye Stenrev i Lillebælt og Flensborg Fjord skal hjælpe truede fugle

De nye stenrev bliver etableret på syv forskellige lokaliteter i de tre kommuner. I Sønderborg Kommune er det ved Kragesand og Drejet ved Kegnæs. Stenrevene kommer til at ligge i de internationalt beskyttede Natura 2000-områder, hvor kommunerne er forpligtet til at forbedre leveforholdene for truede fuglearter, der er i tilbagegang.
 
– Der kommer nu to nye stenrev i Sønderborg Kommune, fordi vi er med i det grænseoverskridende natursamarbejde i vores region for at give bedre forhold for kystfugle i vores del af Østersøen. Sønderborg Kommune er meget optaget af at forbedre forholdene i vores farvande, og ud over at skabe bedre forhold for kystfuglene, så håber vi også, at stenrevene vil have en positiv afledt effekt på hele vandmiljøet og dermed også for fiskebestandene i Lillebælt og Flensborg Fjord, siger Sønderborg borgmester, Erik Lauritzen. 

Etableringen af stenrevene er en del af et større EU støttet natur projekt ”Better BirdLIFE”, der har til formål at forbedre levestederne for en række kystfugle i den Vestlige Østersø.
 
De nye stenrev i Lillebælt og Flensborg Fjord handler primært om at skabe et bedre fødegrundlag for edderfuglen, som er i tilbagegang i de to farvande. De nye rev skal derfor skabe nye levesteder for blåmuslinger, som er edderfuglens vigtigste fødekilde.
 
– Stenrevene bliver etableret på en vanddybde på mellem 2,5 og 10 meter, fordi det er på de dybder, at muslinger og tang trives bedst. Det er jo erfaringer, vi allerede har i Sønderborg Kommune, hvor vi i samarbejde med foreningen Als Stenrev har været med til at skabe 19 nye stenrev i vandet omkring Als siden 2012. Vi ved vigtigt, stenrevene er for livet i vandet, og derfor hilser vi de to nye stenrev meget velkomne, siger Aase Nyegaard, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune. 

I løbet af de næste uger sejler skibe sten i form af sprængstykker fra norske granitbrud til områderne og placerer dem i stendepoter, indtil de syv stenrev skal bygges. I Sønderborg Kommune er arbejdet netop påbegyndt.
 
Stenrev hjælper også andre fuglearter                                                         
Biolog Bo Mammen Kruse fra Sønderborg Kommune forventer, at de nye stenrev også kommet til at fungere som levested for en række andre arter af muslinger, fisk, snegle og krebsdyr. Disse indgår ligeledes i kosten for edderfugle, men vil også skabe forbedret fødegrundlag for to andre fuglearter i Lillebælt – bjergand og toppet skallesluger.
 
– Erfaringer med nye stenrev er, at de vil øge områdets potentiale for produktion af muslinger med en faktor 2-3 i forholdet til den bare bund, som der er i dag. For at vi kan følge udviklingen, har vi fået lavet en såkaldt ’baseline’-undersøgelser på optælling af relevante fuglearter og en vurdering af fødegrundlaget på havbunden på de anvendte lokaliteter, fortæller han og tilføjer, at stenrev også giver bedre levebetingelser for marsvin, der typisk finder føde omkring stenrev.
 
Ud over de nye stenrev i Sønderborg Kommune, så etableres der også nye stenrev i Middelfart ved Tønnes odde, Ålehoved og Wedellsborg og i Kolding ved Trappendal og Solkær enge.
 
 
FAKTA om de nye stenrev i Lillebælt og Flensborg Fjord
I de tre projekter i Sønderborg, Middelfart og Kolding bliver der etableret tre grundformer for stenrev:

  • Huledannende stenrev. Revene er sammenhængende aflange strukturer med varierende højde og hulrum mellem stenene.
  • Fladerev. Revene er skiver eller andre polygoner med varierende højder.
  • Spredte sten. Revene er mindre stenstakke eller sten udlagt enkeltvis inden for et afgrænset område.

Det er firmaet Rhode Nielsen A/S der står for transport og udlægning af sten. Der bliver sejlet otte gange fra det sydlige Norge, med 3500 tons sten i lasten. Stenene placeres i 3 forskellige sødepoter på ca. 8 meter vand, hvorfra de lægges ud til de forskellige stenrev, som ligger på dybder fra 2,5 – 10 meter vand.
 
Til sammen bliver lagt ca. 28.000 tons sten ud fordelt på 7 forskellige lokaliteter med et samlet areal på 30 hektar. Lokaliteterne er udvalgt så vi ikke ødelægger eksisterende revområder eller ålegræsbede. Ligeledes anlægges stenreven i vinterperioden, hvor naturen er mindst fysiologisk aktiv, hvilket giver færrest forstyrrelser af det omgivende miljø.
 
EU-Life
Stenrevene er en del af et større EU støttet natur projekt ”Better BirdLIFE”, der har til formål at forbedre levestederne for en række kystfugle i den Vestlige Østersø. Projektet er startet i september 2018. og omfatter 22 delprojekter i 11 forskellige Natura 2000-områder og har en samlet økonomi på 63 millioner.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen