Ny vandforsyningsplan skal sikre fremtidens vandforsyning

For mange er det en selvfølgelighed, at der kommer rent drikkevand ud af vandhanen, når man tænder for det kolde vand. Sønderborg Kommunes vandforsyningsplan sikrer baggrunden og de bedste betingelser for vandværkerne i Sønderborg Kommune, så også de kommende generationer er sikret godt drikkevand.

Natur-, Klima- og Miljøudvalget har nu godkendt Vandforsyningsplan 2023-2031, som har været i offentlig høring.

– Rundt omkring i verden kan vi se, hvor sårbare lande og lokalsamfund er overfor mangel på rent drikkevand, som ellers ofte er noget, der bare bliver taget for givet. Men klimaforandringer og udledning af miljøgifte kan true vores vandforsyning og hurtigt ændre forudsætningerne for vores måde at leve på. Vi kan netop fremtidssikre vores vandforsyning med noget så kedeligt som en god vandforsyningsplan, og derfor er det vigtigt for alle, at Sønderborg Kommune nu har fået en ny god vandforsyningsplan på baggrund af et godt samarbejde med alle vandværkerne i Sønderborg Kommune, siger Asger Romme Andersen, der er formand for Natur-, Klima- og Miljøudvalget. 

Vandforsyningsplanen danner grundlaget for Sønderborg Kommunes planlægning og administration af vandforsyningsområdet. Planen skal bidrage til at sikre en høj forsyningssikkerhed og en god og bæredygtig udvikling af vandforsyningen. 

– Det her er en plan, som er til gavn for alle borgerne. De kan nu og i fremtiden være trygge ved, at vi har rent drikkevand til alle og en god drikkevandskvalitet. Vandforsyningsplanen sikrer også, at vi har en bæredygtig udnyttelse af grundvandet i Sønderborg Kommune, så vores vandløb og søer ikke påvirkes negativt, siger Maria Frost Andresen, der er næstformand for Natur-, Klima- og Miljøudvalget. 

I høringsperioden kom der ét høringssvar. Der var fra SONFOR, og høringssvaret gav anledning til enkelte mindre ændringer i vandværks-beskrivelserne for fem vandværker.

Vandforsyningsplan 2023-2031 har fem mål for vandforsyningen i Sønderborg Kommune:

  • Adgang til rent drikkevand for alle borgere.
  • Sikring af god drikkevandskvalitet.
  • Fremtidssikring af vandforsyningen.
  • Bæredygtig udnyttelse af grundvandsressourcen.
  • Beskyttelse af grundvandsressourcen.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top